TIJDSCHRIFT

Leden van de VVG ontvangen 5 keer per jaar het tijdschrift “Veluwse Geslachten”. Het tijdschrift is ook in Pdf-formaat beschikbaar. De inhoud bestaat uit een aantal vaste rubrieken (mededelingen bestuur, mededelingen redactie, mededelingen bibliotheek, oproepen), maar het grootste deel is variabel met door leden aangeleverde artikelen over allerlei genealogische onderwerpen (kwartierstaten, parentelen, Veluwse boerderijen, beroepen etc).

Tot en met 2017 werd Veluwse Geslachten uitgegeven in zwart-wit en op A5 formaat. Vanaf 2018 heeft het blad een geheel vernieuwde lay-out gekregen: het blad wordt nu uitgebracht in full colour en op een groter formaat. Van beide uitgaven hieronder een voorbeeld. Door op de afbeeldingen te klikken, krijgt u ook een indruk van wat u aan genealogische informatie mag verwachten:

Voorblad VG 2011-2

Links het blad
zoals uitgegeven tot 2018.

 

Rechts Veluwse geslachten
in de nieuwe lay-out
met ingang van 2018

In de loop van ruim 40 jaar is op deze manier een schat aan informatie gepubliceerd. Voor leden is deze schat direct toegankelijk: vrijwel alle jaargangen zijn digitaal beschikbaar via het ledendeel.

Aanleveren van artikelen

Voor meer uniformiteit van het blad en verhoging van de leesbaarheid worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

 • Bovenaan: Titel, naam auteur, adres, telefoonnummer, e-mailadres en lidnummer.
 • Gebruik van de volgende afkortingen: ged. geb. bel. tr. otr. get. overl. begr. z.v. d.v.
 • De namen van de kinderen uit een huwelijk zonder familienaam, tenzij deze afwijkt van die van de vader, of als de duidelijkheid dat vereist.
 • Een publicatie dient voor tenminste 70% Veluws te zijn.
 • Lever het artikel aan als tekstbestand, bij voorkeur Word.
 • Graag illustraties bij uw artikelen bijvoegen. Foto’s en scans dienen voldoende scherp te zijn, niet verkleind te worden en bijvoorkeur als .jpg-bestand aangeleverd te worden. De kwaliteit van een fotokopie is onvoldoende. Originelen worden zo snel mogelijk weer geretourneerd.
 • Bronvermelding aan het eind van het artikel.
 • In beginsel worden geen gegevens gepubliceerd van nog levende personen, behalve als u als de auteur hiervoor expliciet toestemming heeft van de desbetreffende personen.

 Voorbeeld

I.
Hendrik Jansen Viets, ged. Vaassen 13-02-1789, boerenarbeider, overl. Emst 23-07-1840, tr. Epe 14-06-1823 Janna Rijwiel, geb. Oene 14-04-1801, overl. Oene 03-06-1869.
Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geb. Emst 15-07-1824, volgt IIa.
 2. Aaltje, geb. Emst 1808-1826 overl. Oldebroek 19-09-1900, tr. Emst 20-05-1850 Egbert Naafjes, geb. Oldebroek 24-11-1824, schapenhoeder, overl. Oldebroek 22-02-1890, z.v. Rudolf Naafjes en Alida Kettingkast.
 3. Boris, geb. Emst 22-02-1829, rijwielhersteller, overl. Apeldoorn 19-06-1870 (onge­huwd).
 4. Joris, geb. Emst 15-05-1832, volgt IIb.

Redactie

redactieBij problemen met de samenstelling en/of aanlevering kunt u contact opnemen met de redactie:

De inhoud van ingezonden ondertekende stukken valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie reageert altijd na inzending van een artikel. Ingezonden artikelen kunnen door de redactie worden aangepast en de redactie beslist over plaatsing van een artikel in ons blad. Langere artikelen kunnen in 2 delen gepubliceerd worden. De tijd tussen de inzending en publicatie hiervan in ons blad kan variëren van 3 tot 12 maanden, afhankelijk van het aanbod en de benodigde aanpassingen.