PUBLICATIES

De VVG heeft een unieke verzameling van meer dan 340 publicaties en 19 CD’s/DVD’s. De meeste publicaties zijn transcripties van de Doop-, Trouw-, Lidmaten- en Begraafregisters (de zogenaamde DTB-boeken) van vrijwel alle Veluwse plaatsen. Daarnaast zijn er publicaties zoals Overzichten aangenomen geslachtsnamen, Lijsten van weerbare mannen, Kwartierstatenboeken, Schiltschattingen, Herengoederen, etc.

Kopieën van de originele DTB-boeken van Veluwse plaatsen worden door het Gelders Archief beschikbaar gesteld via hun website. Maar daarmee zijn deze bronnen voor de meesten over het algemeen nog steeds moeilijk te ontcijferen. Hieronder ter illustratie een stukje uit het Doopboek van Oosterbeek 1713-1769.

DTB-voorbeeld Oosterbeek
Vrijwilligers die in staat zijn deze documenten te lezen, hebben in de loop van de jaren veel DTB-boeken omgezet naar “normale tekst” (het zogenaamde transcriberen). Deze transcripties zijn door de VVG op papier uitgegeven als Publicaties (en op CD als PDF). Hiermee is iedereen in staat deze bronnen te gebruiken. En als PDF zijn ze ook nog eens snel doorzoekbaar. Hieronder de “vertaling” van een fragment uit VVG-publicatie 302: Doopboek Oosterbeek 1713-1769:

Fragment Oosterbeek-pagina

Er ontbreekt nog een beperkt aantal DTB-boeken, maar via het “Witte vlekken plan” probeert het bestuur – met medewerking van vrijwilligers – de verzameling compleet te maken. Zie hiervoor ook de pagina Projecten. Bent u geïnteresseerd in het transcriberen van DTB-boeken, geef u dan op bij het bestuur via dit contactformulier.

Overzicht publicaties

Alle titels met de actuele prijzen voor leden en niet-leden kunt u vinden in de volgende pdf-documenten:

Sinds april 2012 is er ook een sorteerbare publicatielijst beschikbaar. Via deze lijst kunt u de publicaties sorteren op nummer, plaatsnaam en soort. Op die manier is de publicatie die u zoekt, makkelijk te vinden. En niet onbelangrijk: de publicaties die u vrij kunt inzien, zijn aangegeven in groen en zijn “aanklikbaar”.

Voorbeeld uitgaven

Dit zijn 3 voorbeelden van onze publicaties:

27 180 181

 

Onder Downloads/Publicaties worden voor zowel leden als niet-leden nog meer publicaties aangeboden. En als u lid bent, kunt u op het ledendeel van deze site meer dan 200 van de in totaal ruim 300 publicaties inzien.

Laatste uitgaven op papier

In 2019 zijn de volgende publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 347 Putten; Huwelijkscommissarissen 1796-1811 (met index)
Een transcriptie van G.H. Klopman.
Het betreft hier register RBS 1321.1
Prijs voor leden € 10,00 en voor niet-leden € 15,00 (71 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 347)

Nr. 351 Achterveld; Begraafboek RK 1713-1814
Een transcriptie van G.H. Klopman.
De originelen berusten bij het Archief Eemland, toegang 0605, inv.nrs 528 en 529.
Prijs voor leden € 6,50 en voor niet-leden € 9,75 (31 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 351)

Nr. 352 Harderwijk; RK Doop-, Trouw- en Begraafboek; resp. 1685-1739, 1686-1734 en 1683-1736
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS inv. 841.
Prijs voor leden € 6,75 en voor niet-leden € 10,15 (33 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 352)

Nr. 353 Harderwijk; Trouwboek Huw.comm 1795-1811 en Ondertrouwregister 1815-1818
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS inv. 844 en 845.
Prijs voor leden € 9,75 en voor niet-leden € 14,65 (57 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 353)

Nr. 354 Harderwijk; Begraafboek 1806-1811
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS inv. 846.
Prijs voor leden € 10,85 en voor niet-leden € 16,30 (71 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 354)

Nr. 355 Harderwijk; Begraafboek 1651-1662
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier de kerkboeken 42 t/m 46, inv.nr 361 t/m 365.
Prijs voor leden € 12,90 en voor niet-leden € 19,35 (31 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 355)

Nr. 356 Nijkerk; Doopboek 1593–1628
Een transcriptie van P. van der Lee.
Bron: register RBS inv. 1135.
Prijs voor leden € 12,15 en voor niet-leden € 18,25 (87 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 356)

Nr. 357 Nijkerk; Trouwboek 1593–1620
Een transcriptie van P. van der Lee.
Bron: register RBS inv. 1135.
Prijs voor leden € 8,15 en voor niet-leden € 12,25 (50 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 357)

Nr. 358 Nijkerk; Doopboek 1634–1652 en Trouwboek 1634-1651
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS inv. 1136.
Prijs voor leden € 8,25 en voor niet-leden € 12,40 (51 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 358)

Nr. 359 Nijkerk; Doopboek 1653–1669 en Trouwboek 1653-1666
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS inv. 1137.
Prijs voor leden € 11,00 en voor niet-leden € 16,50 (71 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 359)

Nr. 360 Nijkerk; Doopboek 1669–1696
Een transcriptie van P. van der Lee.
Bron: register RBS inv. 1139.
Prijs voor leden € 11,40 en voor niet-leden € 17,10 (77 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 360)

Nr. 361 Nijkerk; Trouwboek 1669–1696
Een transcriptie van P. van der Lee.
Bron: register RBS inv. 1139.
Prijs voor leden € 10,40 en voor niet-leden € 15,60 (63 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 361)

Nr. 362 Nijkerk; Doopboek 1697–1730
Een transcriptie van P. van der Lee.
Bron: register RBS inv. 1140.
Prijs voor leden € 15,20 en voor niet-leden € 22,80 (130 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 362)

Nr. 363 Nijkerk; Trouwboek 1697–1730
Een transcriptie van P. van der Lee.
Bron: register RBS inv. 1140.
Prijs voor leden € 12,85 en voor niet-leden € 19,30 (96 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 363)

De nummers 356 t/m 363 zijn ook als set, met € 23,65 korting, te bestellen:
Prijs voor leden € 65,75 en voor niet-leden € 110,55 (625 pagina’s)

Nr. 365 Spankeren; Doopboek 1689–1811
Een transcriptie van G.H. Klopman.
Het betreft hier register RBS inv. 1365.
Prijs voor leden € 11,70 en voor niet-leden € 17,55 (81 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 365)

In 2018 zijn de volgende publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 348 Harderwijk; Begraafboek 1592-1626.
Een omvangrijke transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft een transcriptie van register RBS 838.1
Prijs voor leden € 22,85; voor niet-leden € 34,30 (242! pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 348)

Nr. 349 Harderwijk; Begraafboek 1625-1650.
Een eveneens vrij omvangrijke transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.2
Prijs voor leden € 17,35; voor niet-leden € 26,05 (167 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 349)

Nr. 350 Harderwijk; RK Doop- en Trouwboek 1740-1811.
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 842
Prijs voor leden € 7,40; voor niet-leden € 11,10 (44 pagina’s)
(Bestelcode: Publ. 350)

In 2014 zijn de publicaties 315 t/m 323 in onze collectie opgenomen.
In 2015 zijn de publicaties 324 t/m 331 in onze collectie opgenomen. Tevens werden de publicaties 308 en 316 herzien.
In 2016 zijn de publicaties 332 t/m 336 in onze collectie opgenomen. Tevens werd publicatie 308 herzien.
In 2017 zijn de publicaties 337 t/m 346 in onze collectie opgenomen.

Verkoop van publicaties

Nieuwe publicaties worden gedurende een periode van 3 jaar te koop aangeboden. Wilt u de publicatie snel thuis beschikbaar hebben voor uw onderzoek, dan kan dat dus. Na die periode van 3 jaar zal de publicatie op de downloadpagina Publicaties gratis beschikbaar komen voor alle VVG-leden. Gedurende het laatste half jaar zullen potentiële kopers hierop worden geattendeerd.

Bestellen

Bestelt u meerdere publicaties, dan kunt u (i.v.m. besparing op portokosten) een aangepaste prijs opvragen bij de penningmeester.
Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag

  • op ING (IBAN) rekening: NL 14 INGB 0003 5666 52
  • t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
  • onder vermelding van de bestelcode(s) en uw eventuele lidnummer.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling verzonden. Zorg er wel voor dat bij uw overschrijving uw adresgegevens afzonderlijk vermeld zijn omdat anders het bestelde niet kan worden toegezonden! U kunt uw gegevens ook mailen naar penningmeester@veluwsegeslachten.nl

Bestellingen vanuit het buitenland

Buitenlandse cheques worden in verband met de hoge inningskosten (€ 25,00 per cheque) niet geaccepteerd.

U kunt hier – via het contactformulier Bestellingen –  terecht voor meer informatie over publicaties en voor uw eventuele bestellingen.

Bewaren