BIBLIOTHEEK

Sinds de oprichting van de Vereniging Veluwse Geslachten in november 1975 is door schenking en aankoop een unieke bibliotheek opgebouwd van meer dan 2000 boeken en publicaties. De bibliotheek is voor leden en belang­stellenden toegankelijk en is gehuisvest in de studiezaal van het gemeentearchief in Barneveld. De studiezaal is geopend van 09.00 tot 16.30 uur op dinsdag t/m donderdag (mits dit geen feestdag betreft).

Op de donderdagen van de even weken zijn tussen 9.30 uur en 13.30 uur altijd meerdere vrijwilligers van de Vereniging aanwezig in de studiezaal. Zij staan bezoekers graag terzijde bij hun genealogische zoektocht.

Vrijwilligers studiezaal VVG

Sinds het najaar van 2011 is een nieuwe studiezaal in gebruik genomen. Naast de boekenverzameling zijn daar ook onze CD’s en Dvd’s met genealogische gegevens te raadplegen op de beschikbare computers in de studiezaal. Ook zijn onze publicaties in te zien en te koop. Kopie√ęn kunnen tegen het in het archief geldende tarief worden gemaakt. Bijkomend voordeel: u kunt tevens gebruik maken van het aanbod van het Barnevelds Gemeentearchief.

Aan de hand van onze catalogus kunt u thuis al een lijst maken van de boeken die u wilt inzien. Ook via onderstaand zoekveld kunt u in onze uitgebreide catalogus zoeken.

Bibliotheekcatalogus

Zoek in onze actuele uitgebreide catalogus m.b.v. Google:


Zoek voorbeelden:

  • “Hoog Soeren” ==> zoek naar combinatie “Hoog Soeren” in de tekst
  • Hoog Soeren ==> zoek naar “Hoog” en “Soeren” in de tekst
  • Hoog -Soeren ==> zoek naar “Hoog” zonder “Soeren”
  • Hoog OR Soeren ==> zoek naar “Hoog” of “Soeren” in de tekst

 

Meer informatie over de bibliotheek is te verkrijgen bij de bibliothecaris.

Digitale bibliotheek

In 2013 is een groot deel van de boeken en publicaties uit de bibliotheek door vrijwilligers gescand en gedigitaliseerd (in de vorm van doorzoekbare PDF’n). VVG-leden kunnen op deze wijze de scans in de digitale bibliotheek op eenvoudige wijze doorzoeken en raadplegen. Een zeer beperkt aantal boeken is ook voor niet-leden doorzoekbaar.

Wilt u ook de mogelijkheid om vanachter uw bureau de VVG-bibliotheek te doorzoeken?
Wordt dan nu lid!