Verzameling woorden en begrippen

André Dumont uit Oss heeft met behulp van bevriende (amateur) genealogen een zeer uitgebreide Verzameling aangelegd van woorden en begrippen, voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen. Het document beslaat maar liefst bijna 600 pagina’s. Het bevat naast alle afkortingen en (latijnse) termen ook zaken als de graden van verwantschap, volksbenamingen voor de maanden of de omrekening naar de Gregoriaanse kalander. Kortom, een zeer nuttig overzicht voor elke genealoog die zich bezig houdt met het transcriberen van oude documenten. Via deze link kunt u het document downloaden; het is vrij te gebruiken, mits niet voor commerciële doeleinden.