Tijdschrift VG 2018 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van het bestuur; over de AVG, e-mailadressen en contributie 2018.
  • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze VG.
  • Jonker of Poll Jonker; hoe een dubbele achternaam ontstond (7 blz).
  • Parenteel Daniel Jonker (1783-1860), beperkt tot de voor het ontstaan van de naam Poll Jonker meest relevante personen (5 blz).
  • Nieuwe privacywetgeving en stamboomonderzoek; door Rob van Drie (3 blz).
  • Vernoemingsreeks: de voornaam Josina (4 blz).
  • Het geslacht Van de Vosse (25 blz).
  • Aanvullingen en correcties (3 blz).
  • Vragen en antwoorden.

 
Foto voorblad:
Klaas Fokko van der Wal en Grietje Aleida Overbosch. Huwelijk 19-06-1930.
[uit het artikel ‘Vernoemingsreeks: de voornaam Josina’].