Tijdschrift VG 2018 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van het bestuur; o.m. over de AVG per 25 mei, betaling contributie en nieuwe publicaties (343 t/m 346).
  • Van de redactie; over de inhoud van deze VG.
  • Tynsen (Cijnsen), door Peter van den Born (17 blz.); voor velen zal het domein van de tijnsboeken onbekend terrein zijn en daarom is het interessant te lezen hoe je daarin toch je weg kunt vinden. Dit artikel met afbeeldingen is daarbij zeer behulpzaam en instructief.
  • Kwartierstaat Gerrit van Zeggelaar (11 blz.); deze eindigt met een bijzonder iemand, namelijk met Karel de Grote, de bekende koning der Franken.
  • 125 jaar restaurant ‘de Keet’ in Heerde (5 blz.); over de kadastrale oorsprong en met een genealogie van de familie van Neck-van Ark.
  • DNA-Blog 1, door Gerrit Woertman (3 blz.); over een nieuw en interessant deelgebied van de genealogie: DNA. In deze 1e blog: Y-DNA, mt-DNA en at-DNA.
  • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen deel 3 (9 blz.).
  • Aanvullingen en correcties.
  • Nieuwtjes en Weetjes.

 
Foto voorblad:
N. Wicart, Buijten de Utregse Poort te Reene, 1780-1810.
Het Utrechts Archief, cat.nr. 206090.