Tijdschrift VG 2017 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van de voorzitter (over nieuwe lay-out en Veluwedag)
  • Van de penningmeester (over o.m. statutenwijziging)
  • Van de redactie (over wervingsoproepen, kopij en de inhoud van deze VG)
  • Enkele opmerkelijke archivalia in de ORA van Hattem (4 blz.)
  • Genealogie Van de Baak / Woutersen (19 blz.)
  • Gerrit van Zeggelaar, 1868-1934 (4 blz.)
  • Herkomst en afstamming van kleermaker Hendrik Ketel (4 blz.)
  • Vragen en antwoorden (2 blz.)
  • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 3 (20 blz.)

 
Op de omslag:
Het gezin van Gerrit te Ransdorp, omstreeks 1909.