Tijdschrift VG 2017 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de secretaris (o.m. over de 4 speerpunten)
 • Van de penningmeester (over contributie 2017)
 • Van de redactie (toelichting op dit tijdschrift)
 • Van de bibliothecaris (nieuwe boeken in onze bibliotheek)
 • Nieuwe leden stellen zich voor… (2 blz.)
 • Nakomelingen van Jantje Dirks (1764-1845), deel 2 (28 blz.)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 6 (2 blz.)
 • Nieuwtjes & Weetjes (2 blz.)
 • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 1 (24 blz.)
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)
 • Aanvullingen en correcties (3 blz.)

 
Op de omslag:
Een recente foto van de ‘Herman van Soenstede’ ofwel
het ‘Juffer van Kermensheimgoed’ op de Hoevesteeg nr. 8 in Tonden.