Tijdschrift VG 2016 nr.5

vg-201605-voorkant

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 41 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Bestuursmededelingen
 • Van de voorzitter (o.m. over de Veluwedag)
 • Van de penningmeester (over nieuwe publicaties, zoals 335 en 336)
 • Van de redactie (leeswijzer, toelichting op dit tijdschrift)
 • Nieuw redactielid stelt zich voor (Marcel van den Brink)
 • (Nieuwe) Leden stellen zich voor (en overzicht nieuwe leden)
 • Verslag Veluwedag en Algeme Jaarvergadering (6 blz.)
 • Stamreeks van Prof. dr. Elbert Dijkgraaf (10 blz.)
 • Scherpenzeel: bakermat van het geslacht ‘Van Ooik / Ojik / Ooijik’ (21 blz.)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 5 (3 blz.)
 • Opmerkelijk – gezin met 1 vierling, 2 tweelingen en 8 andere kinderen.
 • Nakomelingen… met oorsprong Esschoten onder Otterlo – deel 1 (17 blz.)
 • Nieuwtjes en weetjes / Aanvullingen en correcties
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)

 
Op de omslag:
Gezicht op Scherpenzeel, Jan de Beijer 1713-1780.