Tijdschrift VG 2016 nr.2

vg-201602-voorkant

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 41 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Bestuursmededelingen
 • Van de voorzitter (o.m. over nieuwe nieuwsbrief en onze website)
 • Van de penningmeester (Contributie en CD met 40 jaargangen VG)
 • Van de bibliothecaris (Fam. van Wagensveld en Den Top boerderijen)
 • Van de redactie (oproep resultaten)
 • Genealogie Frens / Van Kampen – deel 3 (12 blz.)
 • Het portret van Heimen Stoffels; 1830-1913 (4 blz.)
 • Stamreeks van bekende Veluwenaren (8 blz.)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 2 (2 blz.)
 • Het rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom III (8 blz.)
 • Oude zegels van het polderdistrict Veluwe
 • Genealogie Van Grevengoed (17 blz.)
 • Uitslag van de jubileum quiz! (4 blz.)
 • Nieuwe leden, nieuwtjes en weetjes (3 blz.)

Op de omslag:
Hendrik van Grevengoed en Hilletje van Staveren
uit de Genealogie Van Grevengoed.