Secretaris Dick van de Heg overleden

 

In mijn voorwoord in Veluwse Geslachten nummer 2017-3 schreef ik nog dat de secretaris VVG, Dick van de Heg, in mei j.l. in verband met acute medische problemen plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen en ik wenste hem toen veel sterkte en beterschap. Het heeft helaas niet zo mogen wezen.

Tot onze grote verslagenheid is Dick op vrijdag 28 juli aan de gevolgen van acute leukemie overleden. Met het overlijden van Dick verliest de vereniging een beminnelijk en zeer betrokken bestuurslid. Dick laat een groot gemis na binnen de vereniging.

Als bijlage bij dit bericht is het In Memoriam gevoegd.

Vooralsnog neemt onze penningmeester, Co Janssen, de functie van secretaris waar. Zodra binnen het bestuur meer in detail is vastgesteld wie welke taken op zich gaat nemen, wordt u daarover geïnformeerd.