Schatcedullen ambt Heerde

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. “ambt Heerde” aangeboden. De nieuwe transcriptie is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Schatcedullen ambt Heerde (1592-1603)

Bron: Gelders Archief, Oud-archief stad Arnhem inv.nr. 5910-5912.

In het oud-archief van Arnhem bevinden zich schatcedullen, maancedullen en verbalen van uitzetting van pondschatting en verponding in de verschillende ambten op de Veluwe, 1592-1799 (inventarisnummers 5910-5959).

Deze transcriptie bevat, per buurtschap van ambt Heerde, een namenlijst van schattingplichtigen in 1592 en later.
Naast het dorp Heerde, worden behandeld: de dorpen Veessen, Vorchten en Wapenveld en de buurtschappen Hoorn, Markluiden en Werven.
De schatcedullen werden aangelegd om de schatting – de aanslag in de grondbelasting – te noteren. Deze belasting, ook wel pondschatting genoemd, werd voor 1590 niet geregeld geïnd, maar door de oorlogsvoering werd het een jaarlijkse aangelegenheid. De aanslag werd berekend over de waarde van het onroerend goed.