Scans Apeldoorn en Epe

Door Evert de Jonge zijn scans aangeboden om op onze website te publiceren. De scans betreffen uitgegeven bronnenpublicaties van Evert en door Evert overgeschreven c.q. gekopieerde bronnen. Via menuoptie Downloads > Scans is nadere informatie over de aangeboden scans te vinden.

Het betreft de volgende stukken:
– Korentelling, ambt Apeldoorn (1566)
– Protocol van bezwaar Apeldoorn (3 delen)
– Schatting Apeldoorn (1592-1621)
– Schatting, ruitergeld enz., ambt Apeldoorn
– Tynsregister Apeldoorn (1546-1599) / Rekenkamer (3 delen)
– Tienden Epe (1611-1736) en Houtverkopingen (1616-1669)