Publicaties 337 en 338

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 337 Achterveld;
Doopboek RK 1674-1749.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 10,45 en voor niet-leden € 15,70 (76 pagina’s)

Nr. 338 Achterveld en Barneveld;
Trouwboek RK 1674-1815.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (23 pagina’s)

Publicatie 338 betreft een bewerking van het trouwboek van de RK Statie Achterveld over de jaren 1674-1815.
Tevens zijn de huwelijken, die door de RK pastoor te Barneveld zijn gesolemniseerd tussen 1796 en 1806, opgenomen.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.


Afbeelding: Fragment van de eerste pagina uit het Doopboek.