Publicatie 334

Er is een nieuwe publicatie in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 334 Ermelo;
Huwelijkscommissarissen 1796-1813.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (29 pagina’s)

Publicatie 334 is een verbetering van en een aanvulling op publicaties 70, 86 en 118 waarin voor de periode 1796-1811 alleen een opsomming van (onder)trouwdatum, bruidegom en bruid zijn aangegeven. Publicatie 334 bevat aanvullende jaren en informatie m.b.t. getuigen, afkondigingen en solemnisatie.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

pub334_ermelo_t1796-1813