Nijkerk Breukhaftigen

Door Evert de Jonge is ‘weer een bescheiden bijdrage’ (zoals hij het zelf aangaf) aangeboden. De nieuwe transcriptie is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Nijkerk Breukhaftigen (1621)

De transcriptie bevat een namenlijst van Nijkerkse inwoners, die een boete kregen (Breukhaftig = strafbaar, schuldig aan overtreding van een rechtsvoorschrift). De lijst met namen is voorgelezen in de kerk op zondag 30 september 1621.
Bron: Gelders Archief, RAV inv.nr. 90, fol. 168 e.v.


Afbeelding: De Grote Kerk van Nijkerk.