Nieuwe statuten getekend

 

Op donderdag 22 februari 2018 hebben de voorzitter en penningmeester namens de leden van de Vereniging Veluwse Geslachten de Akte van Statutenwijziging getekend bij notaris Dangremond in Barneveld. In deze akte zijn de nieuwe statuten vastgelegd, zoals deze tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2017 door de leden zijn besproken en goedgekeurd.  
De nieuwe statuten kunnen hier worden ingezien.