Korte impressie Veluwedag 2019

Zaterdag 5 oktober j.l. is onze jaarlijkse Veluwedag weer gehouden in het gemeentehuis van Barneveld. Wederom een goed bezochte dag met onder meer de gebruikelijke Algemene ledenvergadering. De voorzitter en penningmeester zijn weer herbenoemd voor 3 jaar. Naast tijd voor onderling contact, bezoek aan de bibliotheek en de prima lunch werd ook tijd ingeruimd voor 2 prima lezingen over Herengoederen (door Paul op den Brouw) en het bestuur op de Veluwe (door Evert de Jonge). Via de onderstaande link komt u in een flipbook waar u doorheen kunt bladeren voor een korte impressie van deze dag:

Korte impressie veluwedag 2019