Index momberschappen

Er is opnieuw een transcriptie door Evert de Jonge aangeboden met de naam “Index momberschappen”, of voluit:
Index van de boedelinventarissen Veluwe en Veluwezoom, 1687-1744.

In het Gelders Archief, Rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom, inventarisnummer 492 en verder, zijn de boedelinventarissen ingebonden die ingeleverd werden bij respectievelijk het landdrostambt Veluwe en het richterambt Arnhem en Veluwezoom. Inmiddels zijn de “Inventarissen tot dienste der onmundigen” (Voogdijzaken) ook digitaal in te zien. Zoekt u informatie over personen in de genoemde regio en periode, kan deze transcriptie u mogelijk helpen.

De transcriptie “Index momberschappen” betreft de volgende inventarisnummers en periodes:
492: 1687-1722;
493: 1723-1729;
494: 1730-1731;
495: 1731-1733;
496: 1732-1734;
497: 1734-1735;
498: 1736-1737;
499: 1737-1738;
500: 1738-1740;
501: 1740-1742;
502: 1742-1744.