Index 2016 digitaal beschikbaar


Er is weer een index samengesteld van alle namen in de tijdschriften van de verschenen jaargang 41 (kalenderjaar 2016). Tot en met jaargang 38 (kalenderjaar 2013) werd de index op papier aangeleverd, als bijlage bij de laatste uitgave van een jaargang. Omdat de vraag naar de Index minimaal is heeft het bestuur van de VVG besloten om de Index voortaan in het openbare deel van onze website digitaal beschikbaar te stellen.

Inmiddels zijn dus al 3 index-uitgaven downloadbaar:

Via bovenstaande link kunt u de Index 2016 openen en downloaden. De index is, samen met de digitale tijdschriften t/m 2014, ook op het ledendeel beschikbaar op de pagina “Tijdschrift”.

Foto’s op de omslag:
1. De uit de 12e eeuw stammende kerk te Hall
2. Hendrik van Grevengoed en Hilletje van Staveren uit de Genealogie Van Grevengoed
3. Langstraat Barneveld, bron VVG
4. De guillotine op de Nieuwmarkt, tekening Gerrit Lamberts (1812)
5. Gezicht op Scherpenzeel, Jan de Beijer 1713-1780