Het (water-)molenaarsgeslacht Haack

Tijdens de komende Veluwedag zullen 2 lezingen worden gehouden door de heren Jan van de Velde en Henk Weltje, beiden behorend tot de Stichting tot behoud van de Veluwse Sprengen en Beken. In deze lezingen wordt ingegaan op deze beken en sprengen, maar ook op het (water-)molenaarsberoep dat samenhing met die beken en sprengen, en op de molenaarsfamilies. In de Wijerd nummer 3, het meest recente blad van de Stichting, staat een artikel over het (water-)molenaarsgeslacht Haack. Het blad is ter beschikking gesteld door de Stichting voor alle VVG-leden. Door te klikken op de foto kunt u het blad downloaden en lezen.