Herziening statuten

 

 

 

 

 

 

Eén van de onderdelen van de Algemene Vergadering, op zaterdag 7 oktober 2017, is de wijziging van de statuten van onze Vereniging. Onze huidige statuten dateren alweer van 15 januari 1985. Het bestuur heeft daarom  in samenwerking met  notaris Mr. A. Dangremond uit Barneveld  de statuten herzien.

Voor een statutenwijziging is het volgende noodzakelijk:
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. De oproeping bevat de volledige tekst van de voorgestelde statuten.

Die volledige tekst is via de link hieronder nu voor u in te zien:

  • De eerste kolom op elke pagina bevat de oude statuten. In rood is aangegeven wat is gewijzigd in de nieuwe statuten.
  • De tweede kolom bevat de voorgestelde nieuwe statuten. In geel zijn de wijzigingen aangegeven.
  • Er zijn een aantal artikelnummers gewijzigd. Op de laatste pagina vindt u een transponeringstabel.

Volledige tekst voorgestelde statuten