Digitaliseren van belastingarchieven

 

Als voorzitter VVG heb ik 2x per jaar overleg met de voorzitters van alle grote genealogische verenigingen en organisaties in Nederland. Opzet daarvan is om de onderlinge band te versterken, visies uit te wisselen en als één orgaan in contact te treden met het archiefwezen. In dat kader hebben we onlangs gezamenlijk een brief aan alle Nederlandse archiefinstellingen gestuurd waarin we namens de leden de wens hebben neergelegd om met voorrang de 17e- en 18e-eeuwse belastingbronnen te digitaliseren, die een schat aan gegevens voor genealogen bevatten. Qua inhoud kunnen belastingarchieven gezien worden als een voorloper van de Bevolkingsregisters en geven ze bovendien inzicht in de welstand van de genoemde personen. U kunt de inhoud van de brief lezen via deze  link. Ik houd u op de hoogte over de voortgang.

Cees de Jong
Voorzitter VVG