Openingstijden bibliotheek

De tijden waarop VVG-vrijwilligers aanwezig zijn in de bibliotheek van VVG, zijn aangepast. Vanaf november 2018 zijn de vrijwilligers niet meer op alle donderdagen, maar alleen op de donderdagen van de even weken aanwezig in de bibliotheek. Zij zijn daar dan van 09.30-13.30 om u wegwijs te maken in de bibliotheek of u met raad en daad terzijde te staan. De bibliotheek zelf, ondergebracht in de lees-/studiezaal van de Gemeente Barneveld, is overigens open van dinsdag t/m donderdag van 09.00-1600 uur. 

Aanvulling op bericht Index 2017

Ter aanvulling op het bericht over de Index 2017 wil het bestuur het volgende nog onder de aandacht brengen. Zoals tijdens de Algemene ledenvergadering in 2017 al is meegedeeld, heeft het bestuur besloten dat met de invoering van de nieuwe lay-out van VG – dat wil zeggen: met ingang van 2018 – geen separate Index meer zal worden samengesteld. Tot en met 2013 werd de Index op papier uitgebracht en toegestuurd en na 2013 werd deze alleen nog digitaal ter beschikking gesteld. Vanaf 2018 zal de Index dus helemaal niet meer worden opgemaakt. PDF’s zijn tegenwoordig echter zeer eenvoudig doorzoekbaar. De behoefte vanuit de leden aan een separate Index is daardoor zeer minimaal en de kosten van het maken van de Index wegen hier niet meer tegen op.

Nieuwe lay-out Veluwse Geslachten

Zoals al eerder aangekondigd, verschijnt Veluwse Geslachten met ingang van 2018 in een nieuw jasje: een groter jasje, maar ook een jasje met een nieuwe, frisse en modernere uitstraling. De nieuwe lay-out is voor de eerst gepresenteerd tijdens de afgelopen Veluwedag 2017. Het formaat is groter dan het huidige en het nieuwe blad wordt geheel in full-color uitgevoerd. Voor de inhoud van het gepresenteerde concept is gebruik gemaakt van VG 2017-4, waardoor de oude en nieuwe versie goed zijn te vergelijken. Hoewel een aantal zaken zoals formaat en aantal bladzijden vast staat, is er nog wel ruimte voor aanpassingen.

U kunt de nieuwe lay-out downloaden door op de afbeelding te klikken.

Indien uw op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van de lay-out, dan kunt u die sturen naar de beide commissieleden, Gerrie Mijnbeek en Marcel van den Brink. Hun e-mailadressen staan op de achterzijde van het blad.

 

Foto-impressie Veluwedag 2017

Veluwedag 2017 is weer achter de rug. Evenals vorig jaar een goed bezochte dag waarin niet alleen de Algemene Ledenvergadering is gehouden, maar waar ook ruim tijd was om elkaar te ontmoeten, onderling gegevens uit te wisselen, een hapje met elkaar te eten, de bibliotheek te raadplegen of een van de lezingen te bezoeken. Naast de gebruikelijke agendapunten tijdens de Ledenvergadering zijn dit keer ook de nieuwe statuten behandeld en goedgekeurd. Na afloop van de Ledenvergadering is vervolgens ook de nieuwe lay-out van Veluwse Geslachten gepresenteerd (zie separaat bericht Lay-out). Een lay-out die goed werd ontvangen. De lezingen gingen dit keer over DNA en Genealaogie (door Gerrie Mijnbeek) en over de Tynsboeken (door Peter van den Born). Hieronder een korte foto-impressie. Klik op een foto voor een grotere weergave.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”100″ thumbnail_height=”75″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”24″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Uitnodiging Veluwedag

U komt toch ook naar de Veluwedag op zaterdag 7 oktober 2017?

Traditiegetrouw begint deze dag om 9.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld.

Om 10.15 uur zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Onze voorzitter en penningmeester praten u bij over de stand van zaken binnen onze vereniging. Tevens zal dan de statutenwijziging aan de orde worden gesteld. Ook hopen wij u ons vernieuwde ledenblad te introduceren.

Het programma bevat verder een tweetal lezingen: Ons bestuurslid Gerrie Mijnbeek zal een lezing verzorgen met als onderwerp ‘Genealogie en DNA’ en onze bibliothecaris Peter van den Born een lezing met als onderwerp ‘Tijnsboeken’.

Verder zal het gemeentearchief een aandeel aan de dag leveren.

Tenslotte zijn onze publicaties te koop en kunt u met andere aanwezigen contacten leggen ter ondersteuning van uw onderzoek.

Graag tot ziens.

 

Herziening statuten

 

 

 

 

 

 

Eén van de onderdelen van de Algemene Vergadering, op zaterdag 7 oktober 2017, is de wijziging van de statuten van onze Vereniging. Onze huidige statuten dateren alweer van 15 januari 1985. Het bestuur heeft daarom  in samenwerking met  notaris Mr. A. Dangremond uit Barneveld  de statuten herzien.

Voor een statutenwijziging is het volgende noodzakelijk:
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. De oproeping bevat de volledige tekst van de voorgestelde statuten.

Die volledige tekst is via de link hieronder nu voor u in te zien:

  • De eerste kolom op elke pagina bevat de oude statuten. In rood is aangegeven wat is gewijzigd in de nieuwe statuten.
  • De tweede kolom bevat de voorgestelde nieuwe statuten. In geel zijn de wijzigingen aangegeven.
  • Er zijn een aantal artikelnummers gewijzigd. Op de laatste pagina vindt u een transponeringstabel.

Volledige tekst voorgestelde statuten

Secretaris Dick van de Heg overleden

 

In mijn voorwoord in Veluwse Geslachten nummer 2017-3 schreef ik nog dat de secretaris VVG, Dick van de Heg, in mei j.l. in verband met acute medische problemen plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen en ik wenste hem toen veel sterkte en beterschap. Het heeft helaas niet zo mogen wezen.

Tot onze grote verslagenheid is Dick op vrijdag 28 juli aan de gevolgen van acute leukemie overleden. Met het overlijden van Dick verliest de vereniging een beminnelijk en zeer betrokken bestuurslid. Dick laat een groot gemis na binnen de vereniging.

Als bijlage bij dit bericht is het In Memoriam gevoegd.

Vooralsnog neemt onze penningmeester, Co Janssen, de functie van secretaris waar. Zodra binnen het bestuur meer in detail is vastgesteld wie welke taken op zich gaat nemen, wordt u daarover geïnformeerd.

Veluwedag 2016

Korte impressie van Veluwedag 2016

Veluwedag 2016 is weer achter de rug. Het was weer een goed bezochte dag waarin niet alleen de Algemene Ledenvergadering is gehouden, maar waar ook ruim tijd was om elkaar te ontmoeten, onderling gegevens uit te wisselen, een hapje met elkaar te eten, de bibliotheek te raadplegen of een van de lezingen te bezoeken. En  – niet onbelangrijk – waarin we een aantal nieuwe leden hebben kunnen begroeten. Kortom: een geslaagde dag met positieve reacties van de leden. Hieronder een korte impressie van Veluwedag 2016 aan de hand van een aantal foto’s:

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”1″ exclusions=”13,20″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”320″ gallery_height=”240″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show picture list]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Als u dit keer niet in staat was aanwezig te zijn, wellicht dan tot volgend jaar.

Cees de Jong
Voorzitter VVG

Foto-impressie Veluwedag 2014

Zaterdag 4 oktober 2014 was het in Barneveld weer Veluwedag, de jaarlijkse contactdag van de Vereniging Veluwse Geslachten. Tijdens de Veluwedag is – zoals gebruikelijk – ook de Jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke elementen zoals onderling contact en informatie-uitwisseling, de verkoop van publicaties, het bezoeken van de bibliotheek en het Barnevelds gemeentearchief, stond de Veluwedag dit jaar ook in het teken van het kadaster.

De foto’s hieronder geven een impressie van een zeer geslaagde en goed bezochte Veluwedag 2014.

 

Veluwedag 2014

Zaterdag 4 oktober 2014. Gemeentehuis Barneveld.

20130921_vd2011u

U bent van 10.00 tot 15.30 uur welkom in het Gemeentehuis van Barneveld, Raadhuisplein 2. De toegang is gratis. Parkeergelegenheid is er onder meer op de Vetkamp tegenover kasteel De Schaffelaar, achter het Schaffelaartheater en bij het station NS Barneveld-Centrum.

Deze dag is bedoeld om onderling contact te leggen en samen te werken aan de stamboom. Neem daarom uw stambomen en kwartierstaten mee zodat anderen kunnen zien waarmee u bezig bent. Ons namenbestand met 800.000 namen kan geraadpleegd worden. Meerdere computers met gegevens staan tijdens de Veluwedag tot uw beschikking. Daarnaast heeft de VVG ruim 300 publicaties uitgegeven die deze dag ter inzage zijn. Onze bibliotheek bevat een schat aan boeken en publicaties die u kunnen helpen bij uw zoektocht.

Het is ook mogelijk om onze publicaties, CD’s en DVD’s aan te schaffen. Een compleet overzicht met prijzen is te vinden op deze website, onder Downloads > Publicaties.

Dit jaar staat de Veluwedag in het teken van de relatie tussen genealogie en het kadastraal onderzoek. De heer Dick Kaas zal een lezing houden over dit onderwerp. Ook de medewerkers van het Gemeentelijk Archief Barneveld zullen een aandeel leveren in de Veluwedag. Zij presenteren de pas uitgekomen Kadastrale Atlas en zullen via rondleidingen stil staan bij sub-bronnen die te raadplegen zijn bij genealogisch onderzoek.
Tevens zal kort worden stilgestaan bij de voortgang en verdere ontwikkeling van de nieuwe Website.

 

Programma Veluwedag 2014
20130921_vd2011q
De gehele dag (10.00-15.30 uur):

  • Onderling contact en uitwisseling van gegevens
  • Bezoek bibliotheek, verkoop publicaties en CD’s / DVD’s
  • 10.30-11.45 uur: Algemene Jaarvergadering 2014
  • 11.45-12.00 uur: Voortgang en verdere ontwikkeling Website VVG
  • 12.30-13.30 uur: Lunch
  • 13.30-14.15 uur: Lezing door de heer Dick Kaas
  • 15.30 uur: Sluiting