Tijdschrift VG 2018 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over de AVG, e-mailadressen en contributie 2018.
 • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze VG.
 • Jonker of Poll Jonker; hoe een dubbele achternaam ontstond (7 blz).
 • Parenteel Daniel Jonker (1783-1860), beperkt tot de voor het ontstaan van de naam Poll Jonker meest relevante personen (5 blz).
 • Nieuwe privacywetgeving en stamboomonderzoek; door Rob van Drie (3 blz).
 • Vernoemingsreeks: de voornaam Josina (4 blz).
 • Het geslacht Van de Vosse (25 blz).
 • Aanvullingen en correcties (3 blz).
 • Vragen en antwoorden.

 
Foto voorblad:
Klaas Fokko van der Wal en Grietje Aleida Overbosch. Huwelijk 19-06-1930.
[uit het artikel ‘Vernoemingsreeks: de voornaam Josina’].

Tijdschrift VG 2018 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over de AVG per 25 mei, betaling contributie en nieuwe publicaties (343 t/m 346).
 • Van de redactie; over de inhoud van deze VG.
 • Tynsen (Cijnsen), door Peter van den Born (17 blz.); voor velen zal het domein van de tijnsboeken onbekend terrein zijn en daarom is het interessant te lezen hoe je daarin toch je weg kunt vinden. Dit artikel met afbeeldingen is daarbij zeer behulpzaam en instructief.
 • Kwartierstaat Gerrit van Zeggelaar (11 blz.); deze eindigt met een bijzonder iemand, namelijk met Karel de Grote, de bekende koning der Franken.
 • 125 jaar restaurant ‘de Keet’ in Heerde (5 blz.); over de kadastrale oorsprong en met een genealogie van de familie van Neck-van Ark.
 • DNA-Blog 1, door Gerrit Woertman (3 blz.); over een nieuw en interessant deelgebied van de genealogie: DNA. In deze 1e blog: Y-DNA, mt-DNA en at-DNA.
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen deel 3 (9 blz.).
 • Aanvullingen en correcties.
 • Nieuwtjes en Weetjes.

 
Foto voorblad:
N. Wicart, Buijten de Utregse Poort te Reene, 1780-1810.
Het Utrechts Archief, cat.nr. 206090.

Aanvulling op bericht Index 2017

Ter aanvulling op het bericht over de Index 2017 wil het bestuur het volgende nog onder de aandacht brengen. Zoals tijdens de Algemene ledenvergadering in 2017 al is meegedeeld, heeft het bestuur besloten dat met de invoering van de nieuwe lay-out van VG – dat wil zeggen: met ingang van 2018 – geen separate Index meer zal worden samengesteld. Tot en met 2013 werd de Index op papier uitgebracht en toegestuurd en na 2013 werd deze alleen nog digitaal ter beschikking gesteld. Vanaf 2018 zal de Index dus helemaal niet meer worden opgemaakt. PDF’s zijn tegenwoordig echter zeer eenvoudig doorzoekbaar. De behoefte vanuit de leden aan een separate Index is daardoor zeer minimaal en de kosten van het maken van de Index wegen hier niet meer tegen op.

Index 2017 digitaal beschikbaar

De Index van alle namen in de tijdschriften van de verschenen jaargang 42 (kalenderjaar 2017) is samengesteld.

Tot en met jaargang 38 (kalenderjaar 2013) werd de Index op papier aangeleverd, als bijlage bij de laatste uitgave van een jaargang. Omdat de vraag naar de Index minimaal was, wordt de Index voortaan digitaal beschikbaar gesteld in het openbare deel van onze website.

Inmiddels zijn dus al 4 index-uitgaven downloadbaar:

Via bovenstaande link kunt u de Index 2017 openen en downloaden. De index is, samen met de digitale tijdschriften t/m 2014, ook op het ledendeel beschikbaar op de pagina “Tijdschrift”.

Foto’s op de omslag:
1. Een recente foto van de ‘Herman van Soenstede’ ofwel het ‘Juffer van Kermensheimgoed’
2. familie Hoegen-Boeve (privécollectie Paul Bouw) – Foto M.C. Termaat
3. Het gezin van Gerrit te Ransdorp, foto gemaakt omstreeks 1909.
4. De weg en het boerderijtje werd omstreeks 1900 ‘De Hul’ genoemd.
5. Kröller-Müller Museum Otterlo: De Beeldentuin

Tijdschrift VG 2017 nr.5


Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter
 • Van de penningmeester (publicaties 339 t/m 342)
 • Van de bibliothecaris (nieuw boek onder nr 3.1.63)
 • Van de redactie (toelichting op dit tijdschrift)
 • Notulen Alg.Ledenvergadering (6 blz.)
 • Van Holland: Parenteel van Geurt Evertsen, deel 2 (33 blz.)
 • Erkenning van (Veluws) adelsrecht? (5 blz.)
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen (12 blz.)
 • Wie zijn de voorouders van Jan Hoegen uit Apeldoorn (5 blz.)
 • Aanvullingen en correcties (3 blz.)

 
Op de omslag:
Kröller-Müller Museum Otterlo: De Beeldentuin.

Nieuwe lay-out Veluwse Geslachten

Zoals al eerder aangekondigd, verschijnt Veluwse Geslachten met ingang van 2018 in een nieuw jasje: een groter jasje, maar ook een jasje met een nieuwe, frisse en modernere uitstraling. De nieuwe lay-out is voor de eerst gepresenteerd tijdens de afgelopen Veluwedag 2017. Het formaat is groter dan het huidige en het nieuwe blad wordt geheel in full-color uitgevoerd. Voor de inhoud van het gepresenteerde concept is gebruik gemaakt van VG 2017-4, waardoor de oude en nieuwe versie goed zijn te vergelijken. Hoewel een aantal zaken zoals formaat en aantal bladzijden vast staat, is er nog wel ruimte voor aanpassingen.

U kunt de nieuwe lay-out downloaden door op de afbeelding te klikken.

Indien uw op- of aanmerkingen heeft ter verbetering van de lay-out, dan kunt u die sturen naar de beide commissieleden, Gerrie Mijnbeek en Marcel van den Brink. Hun e-mailadressen staan op de achterzijde van het blad.

 

Tijdschrift VG 2017 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

 • In Memoriam – Dick van de Heg
 • Van de voorzitter (o.m. over Dick en digitaliseren belastingarchieven)
 • Van de penningmeester (financiele verantwoording en begroting)
 • Van de redactie (over de inhoud van deze VG)
 • Nieuw redactielid, Maatje van Steenbergen, stelt zich voor
 • De familie Van Holland – deel 1 (34 blz.)
 • Kwartierstaat Hendrik Hendriks, geb. 16-04-1872
 • Uitnodiging Veluwedag – zaterdag 7 oktober 2017
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen (19 blz.)
 • “Losse Genea-eindjes” over van Piekeren, Pijkeren, Pykeren (4 blz.)
 • Vragen en antwoorden
 • Nieuwtjes en Weetjes

 
Op de omslag:
De weg en het boerderijtje werd omstreeks 1900 ‘De Hul’ genoemd.

Tijdschrift VG 2017 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter (over nieuwe lay-out en Veluwedag)
 • Van de penningmeester (over o.m. statutenwijziging)
 • Van de redactie (over wervingsoproepen, kopij en de inhoud van deze VG)
 • Enkele opmerkelijke archivalia in de ORA van Hattem (4 blz.)
 • Genealogie Van de Baak / Woutersen (19 blz.)
 • Gerrit van Zeggelaar, 1868-1934 (4 blz.)
 • Herkomst en afstamming van kleermaker Hendrik Ketel (4 blz.)
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)
 • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 3 (20 blz.)

 
Op de omslag:
Het gezin van Gerrit te Ransdorp, omstreeks 1909.

Tijdschrift VG 2017 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter (o.m. over VG in full color)
 • Van de penningmeester (over Barend Wandelaar CD, Index 2016, Publicaties 337 en 338, Contributie 2017 )
 • Van de redactie (correspondenten en redactieleden gevraagd)
 • Van de bibliothecaris (2 nieuwe boeken in onze bibliotheek)
 • Nieuwe leden stellen zich voor… (2 blz.)
 • Opsomming Nieuwe leden (nrs 2352 t/m 2364)
 • Wageningse wortels van Pieter Mondriaan en Kamares (5 blz.)
 • Een verhaal bij een onbekende foto (12 blz.)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 7 (2 blz.)
 • Stamreeks van bekende Veluwenaren, deel 6 (10 blz.)
 • Van kloostergoed naar herengoed – 8 eeuwen – Nunspeet (2 blz.)
 • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 2 (23 blz.)
 • Nieuwtjes en Weetjes (1 blz.)
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)

 
Op de omslag:
familie Hoegen-Boeve (privécollectie Paul Bouw) – Foto M.C. Termaat

Index 2016 digitaal beschikbaar


Er is weer een index samengesteld van alle namen in de tijdschriften van de verschenen jaargang 41 (kalenderjaar 2016). Tot en met jaargang 38 (kalenderjaar 2013) werd de index op papier aangeleverd, als bijlage bij de laatste uitgave van een jaargang. Omdat de vraag naar de Index minimaal is heeft het bestuur van de VVG besloten om de Index voortaan in het openbare deel van onze website digitaal beschikbaar te stellen.

Inmiddels zijn dus al 3 index-uitgaven downloadbaar:

Via bovenstaande link kunt u de Index 2016 openen en downloaden. De index is, samen met de digitale tijdschriften t/m 2014, ook op het ledendeel beschikbaar op de pagina “Tijdschrift”.

Foto’s op de omslag:
1. De uit de 12e eeuw stammende kerk te Hall
2. Hendrik van Grevengoed en Hilletje van Staveren uit de Genealogie Van Grevengoed
3. Langstraat Barneveld, bron VVG
4. De guillotine op de Nieuwmarkt, tekening Gerrit Lamberts (1812)
5. Gezicht op Scherpenzeel, Jan de Beijer 1713-1780