Tijdschrift VG 2020 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 4, is verschenen.


In deze uitgave:

– Van het bestuur; o.m. over de 2e coronagolf en de nieuwe bestuursleden.
– Van de redactie; over dit themanummer en het nieuwe redactielid Tineke.
– Van de bibliothecaris; over het “Rekeningboek Huize Harskamp”.
– Genealogie Van de Geest (deel C); door G.H. Klopman (12 blz).
– Oosterbroeken van de Veluwe (deel 1); door Aat Oosterbroek (21 blz).
– Fragmentgenealogie familie Raap; door Corrie van Silfhout (12 blz).
– Van den Born, reeks III (deel 1); door Peter J.R. Vermaat (6 blz).
– Aanvullingen en correcties m.b.t. Meilink (4 blz.)
– Vragen en antwoorden (6 blz).
– Nieuwtjes en weetjes.

Foto voorblad: Ets van Het Hof van Gelre te Arnhem,
van Jan de Beijer uit het jaar 1742.
Bron: Gelders Archief, toegang 1553, inv.nr. 188.

Tijdschrift VG 2020 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 3, is verschenen.

Deze uitgave betreft een extra dik themanummer (132 blz.) met als onderwerp:
Bierbrouwers en bierbrouwerijen op de Veluwe.

In deze uitgave:
– Van het bestuur; o.m. over de versterking van de redactie en het bestuur.
– Van de redactie; over dit themanummer met vier verschillende artikelen.
– Brouwen en brouwers op de Veluwe; door Evert de Jonge (10 blz).
– Eper Brouwers – Genealogie van een brouwersfamilie; door Fer Jantzen (15 blz).
– De bierbrouwers Romeijn uit Barneveld; door Maatje van Steenbergen (34 blz).
– Cromhout; herbergiers en brouwers in het Ampt Brummen; door Hendrik Jan Hamer (63 blz).
– Vragen en antwoord; over bierbrouwerij ‘Het Witte Paard’ van Top & Co te Elburg.

Foto voorblad: ‘Stilleven’, schilderij van Jos van Riswick.
Zie voor zijn werk: www.jorisvanriswick.nl

Tijdschrift VG 2020 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • In memoriam: Ben van den Enk, erelid.
 • Van het bestuur; o.m. over de bouw van een nieuwe website en het verschijnen van nieuwe publicaties over Nijkerk en Spankeren.
 • Van de redactie; over de toetreding van een extra redactielid en de inhoud van deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; 3 boekbesprekingen: “De Valk, een heerlijk plekje grond”, “Boer, Boerin en Boerderij” en “Hier rust… niemand”.
 • Veluwedag 2019; kort verslag van de secretaris.
 • Genealogisch onderzoek en horigheid; samenvatting door Paul op den Brouw (7 blz).
 • Bestuur voor 1795 en genealogisch onderzoek; samenvatting door Evert de Jonge (4 blz).
 • Genealogie Van de Geest, deel A; door Gerko Klopman (23 blz).
 • De eerste reeksen Van den Born; door Peter Vermaat (19 blz).
 • Van Gogh en Mondriaan (blijken verwanten te zijn); door Will van Aggelen.
 • Van de Krol en Van der Krol (2 blz).
 • Nieuwtjes en weetjes.
 • Slim zoeken; in meerdere PDF-bestanden met één opdracht (4 blz).

Foto voorblad: De Bornsche weiden in het polderdistrict Wageningen en Bennekom, fragment van kaart 489 Wageningen uit de Historische Atlas Gelderland: chromotopische kaart des rijks, 1989.

Tijdschrift VG 2019 nr.5

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over de Veluwedag, ALV en een oproep om kandidaten voor het bestuur.
 • Van de redactie; over de inhoud van dit tijdschrift en het komende themanummer over bierbrouwers.
 • Van de bibliothecaris; o.m. een tweetal boekbesprekingen (auteurs: dhrn. Leusink en Buisman).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel II, het laatste deel (25 blz).
 • FamilyTreeDNA; over deze projectgroep voor Vereniging Veluwse Geslachten (5 blz).
 • Wegwijs op de website www.veluwsegeslachten.nl (4 blz).
 • De oudste generaties Jacobs uit Velp; nakomelingen van Jacob Peters, geb. ca. 1690 (10 blz).
 • Aanvullingen en correcties.
 • Bladvullingen; over een schietincident (1638) en huw.inschrijvingen Regiment Nationalen (1673-1748).

 

Foto voorblad: ‘De Oude Jan’, de Ned. Hervormde Kerk
te Velp, getekend door Cornelis Pronk in 1731.

Tijdschrift VG 2019 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over gepasseerde en komende bijeenkomsten en nieuwe publicaties.
 • Veluwedag 2019; zaterdag 5 oktober a.s. in het gem.huis te Barneveld.
 • Van de redactie; over de inhoud van dit tijdschrift en het komende themanummer over bierbrouwers.
 • Van de bibliothecaris; o.m. over het boekje ‘Apeldoorn in pen en penseel’.
 • De Hammekens in Nijkerk; met Tynsboeken en Gerichtsignaten als bronnen (12 blz).
 • Het zaad van een Bouman geeft vele Dekker’s; o.m. te Veenendaal, Scherpenzeel en Lunteren (13 blz).
 • DBA-Blog 4; over het autosomaal DNA (8 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel II, het 3e deel (6 blz).
 • Aanvullingen en correcties (6 blz).
 • Vragen en antwoorden.
 • Nieuwtje en weetjes.

Foto voorblad: Tekening van het Huis Kemna,
Hof te Appel, Nijkerk 1732 door Cornelis Pronk.

Tijdschrift VG 2019 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over beleidsplan, meerjarenbegroting en gewenste aanvulling van het bestuur.
 • Van de redactie; over de inhoud van dit tijdschrift en een oproep voor artikelen over bierbrouwers.
 • Van de bibliothecaris; over het Harskamper ‘Intradenboek’ met woordenlijst en index.
 • Romeijnen in het kerspel en ambt Voorst van de 18e eeuw (14 blz).
 • Genealogie en het archief v.d. Staten van Veluwe; deel 1: voormalige geestelijke instellingen (7 blz).
 • Persoonlijke merken in het Tinsregister van de Veluwe uit 1496 (3 blz).
 • Kinderen van ongehuwde moeders in Epe en Apeldoorn 1714-1779 (2 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel II, het 2e deel (20 blz).
 • Aanvullingen en correcties (3 blz). 
Foto voorblad:
L. Falk, Klooster Monnikhuizen.
Houtgravure periode 1800-1900, Collectie Geldersch Archief.

Tijdschrift VG 2019 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over een nieuw beleidsplan met meerjarenbegroting, de volgende Veluwedag en de AVG.
 • Van de redactie; met o.m. een introductie van de artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over o.m. ontvangen publicaties/boeken met recensies.
 • Nogmaals het geslacht Bourgonje; deel 2 (14 blz).
 • Nachtwachten en lantaarnopstekers in Bennekom (8 blz).
 • Hendrickje Stoffels, huisvrouw en geliefde van Rembrandt van Rijn (3 blz).
 • Een spoorloos verdwenen voorvader (6 blz).
 • Vernoemingsreeks van Fennigje van de Mars (2 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel 2 (12 blz).
 • Aanvullingen en correcties (2 blz).

 
Foto voorblad:
Portret van Hendrickje Stoffels, ca. 1656/1658 door Rembrandt.
Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlijn-Dahlem.

Tijdschrift VG 2019 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over o.m. het “Witte vlekken”-plan, de GBA en mtDNA.
 • Van de redactie; met o.m. een introductie van de artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over o.m. een getekende stamboom en 2 boekrecensies.
 • Verslag van de Veluwedag 2018 (2 blz).
 • Een teut die wortelde rond Barneveld (10 blz).
 • DNA-Blog 3 met een reactie op vorige blogs (8 blz).
 • Nogmaals het geslacht Bourgonje; deel 1 (21 blz).
 • Aanvullingen en correcties (4 blz).
 • Vragen en antwoorden.
 • Nieuwtjes en weetjes.

Foto voorblad:
Het schilderij “De Marskramer” van Jheronimus Bosch,
uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen.


Tijdschriften 2015 online

Op het Ledendeel zijn de de tijdschriften VELUWSE GESLACHTEN van 2015 online gezet.

In deze uitgaven onder meer:

 • Herinneringen aan de eerste jaren.
 • Bestuur op de Veluwe.
 • Archiefbronnen etc.
 • Handmerk of wapen? Bewijslast in de zeventiende eeuw.
 • Het rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom (2 delen).
 • Twee opmerkelijk zaken in Hattem 1583.
 • Minderjarigheid, momberschap(sverborging) en boedelinventarissen.
 • Inwoners van Harskamp in het midden van de 17e eeuw.
 • Een boek uitgeven! Droom van veel genealogen.

 • Genealogie en big data.
 • Genealogie Aartsen – Harskamp, Hoog Baarlo, Velp.
 • Genealogie Aar(t)sen – Apeldoorn.
 • Genealogie Bellert – Apeldoorn.
 • Genealogie Van de Brug – Elspeet.
 • Genealogie van mijn stamgrootvader Berendt Hamer.
 • Genealogie Frens / Van Kampen – oorsprong Elspeet (deel 1).
 • Genealogie Menthen.

 • Er was eens een familie Corrij.
 • Kwartierstaat Teunis (Teus) van Beek (2 delen).
 • Kwartierstaat van Gerrit Jan Stoffer.
 • Laat Middeleeuwse Van Delen – Harderwijk.
 • Lambertus Hendrik Slotemaker, predikant – Arnhem.
 • Parenteel van Jan Cornelissen van Garder – Barneveld.
 • Stamreeks Hendrik Bouwheer.

Tijdschrift VG 2018 nr.5

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over o.m. de Veluwedag en de Geschiedenisquiz.
 • Van de redactie; met o.m. een oproep om kopij en een 4e redactielid.
 • Genealogie van Claas Gerrits(en) Keijser, deel 2 (10 blz).
 • Moord op de bakkersvrouw, Harskamp 1899 (15 blz).
 • Vragen en antwoorden; met vragen (oproepen) van leden.
 • Het geslacht ‘van Ojik’ – regio Veenendaal (20 blz).
 • Aanvullingen en correcties.
 • Mededeling over 3 nieuwe publicaties (348 t/m 350).
 • Nieuwtjes en weetjes; inv.nr 803 als pdf beschikbaar.

 
Foto voorblad:
Dokter Kimmijser en zijn koetsier Evert Jan van der Kaa.
Vermoedelijke bron: Vereniging Oud-Lunteren.