Tijdschrift VG 2019 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over gepasseerde en komende bijeenkomsten en nieuwe publicaties.
 • Veluwedag 2019; zaterdag 5 oktober a.s. in het gem.huis te Barneveld.
 • Van de redactie; over de inhoud van dit tijdschrift en het komende themanummer over bierbrouwers.
 • Van de bibliothecaris; o.m. over het boekje ‘Apeldoorn in pen en penseel’.
 • De Hammekens in Nijkerk; met Tynsboeken en Gerichtsignaten als bronnen (12 blz).
 • Het zaad van een Bouman geeft vele Dekker’s; o.m. te Veenendaal, Scherpenzeel en Lunteren (13 blz).
 • DBA-Blog 4; over het autosomaal DNA (8 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel II, het 3e deel (6 blz).
 • Aanvullingen en correcties (6 blz).
 • Vragen en antwoorden.
 • Nieuwtje en weetjes.

Foto voorblad: Tekening van het Huis Kemna,
Hof te Appel, Nijkerk 1732 door Cornelis Pronk.

Tijdschrift VG 2019 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over beleidsplan, meerjarenbegroting en gewenste aanvulling van het bestuur.
 • Van de redactie; over de inhoud van dit tijdschrift en een oproep voor artikelen over bierbrouwers.
 • Van de bibliothecaris; over het Harskamper ‘Intradenboek’ met woordenlijst en index.
 • Romeijnen in het kerspel en ambt Voorst van de 18e eeuw (14 blz).
 • Genealogie en het archief v.d. Staten van Veluwe; deel 1: voormalige geestelijke instellingen (7 blz).
 • Persoonlijke merken in het Tinsregister van de Veluwe uit 1496 (3 blz).
 • Kinderen van ongehuwde moeders in Epe en Apeldoorn 1714-1779 (2 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel II, het 2e deel (20 blz).
 • Aanvullingen en correcties (3 blz). 
Foto voorblad:
L. Falk, Klooster Monnikhuizen.
Houtgravure periode 1800-1900, Collectie Geldersch Archief.

Tijdschrift VG 2019 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over een nieuw beleidsplan met meerjarenbegroting, de volgende Veluwedag en de AVG.
 • Van de redactie; met o.m. een introductie van de artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over o.m. ontvangen publicaties/boeken met recensies.
 • Nogmaals het geslacht Bourgonje; deel 2 (14 blz).
 • Nachtwachten en lantaarnopstekers in Bennekom (8 blz).
 • Hendrickje Stoffels, huisvrouw en geliefde van Rembrandt van Rijn (3 blz).
 • Een spoorloos verdwenen voorvader (6 blz).
 • Vernoemingsreeks van Fennigje van de Mars (2 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel 2 (12 blz).
 • Aanvullingen en correcties (2 blz).

 
Foto voorblad:
Portret van Hendrickje Stoffels, ca. 1656/1658 door Rembrandt.
Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlijn-Dahlem.

Tijdschrift VG 2019 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over o.m. het “Witte vlekken”-plan, de GBA en mtDNA.
 • Van de redactie; met o.m. een introductie van de artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over o.m. een getekende stamboom en 2 boekrecensies.
 • Verslag van de Veluwedag 2018 (2 blz).
 • Een teut die wortelde rond Barneveld (10 blz).
 • DNA-Blog 3 met een reactie op vorige blogs (8 blz).
 • Nogmaals het geslacht Bourgonje; deel 1 (21 blz).
 • Aanvullingen en correcties (4 blz).
 • Vragen en antwoorden.
 • Nieuwtjes en weetjes.

Foto voorblad:
Het schilderij “De Marskramer” van Jheronimus Bosch,
uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen.


Tijdschriften 2015 online

Op het Ledendeel zijn de de tijdschriften VELUWSE GESLACHTEN van 2015 online gezet.

In deze uitgaven onder meer:

 • Herinneringen aan de eerste jaren.
 • Bestuur op de Veluwe.
 • Archiefbronnen etc.
 • Handmerk of wapen? Bewijslast in de zeventiende eeuw.
 • Het rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom (2 delen).
 • Twee opmerkelijk zaken in Hattem 1583.
 • Minderjarigheid, momberschap(sverborging) en boedelinventarissen.
 • Inwoners van Harskamp in het midden van de 17e eeuw.
 • Een boek uitgeven! Droom van veel genealogen.

 • Genealogie en big data.
 • Genealogie Aartsen – Harskamp, Hoog Baarlo, Velp.
 • Genealogie Aar(t)sen – Apeldoorn.
 • Genealogie Bellert – Apeldoorn.
 • Genealogie Van de Brug – Elspeet.
 • Genealogie van mijn stamgrootvader Berendt Hamer.
 • Genealogie Frens / Van Kampen – oorsprong Elspeet (deel 1).
 • Genealogie Menthen.

 • Er was eens een familie Corrij.
 • Kwartierstaat Teunis (Teus) van Beek (2 delen).
 • Kwartierstaat van Gerrit Jan Stoffer.
 • Laat Middeleeuwse Van Delen – Harderwijk.
 • Lambertus Hendrik Slotemaker, predikant – Arnhem.
 • Parenteel van Jan Cornelissen van Garder – Barneveld.
 • Stamreeks Hendrik Bouwheer.

Tijdschrift VG 2018 nr.5

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over o.m. de Veluwedag en de Geschiedenisquiz.
 • Van de redactie; met o.m. een oproep om kopij en een 4e redactielid.
 • Genealogie van Claas Gerrits(en) Keijser, deel 2 (10 blz).
 • Moord op de bakkersvrouw, Harskamp 1899 (15 blz).
 • Vragen en antwoorden; met vragen (oproepen) van leden.
 • Het geslacht ‘van Ojik’ – regio Veenendaal (20 blz).
 • Aanvullingen en correcties.
 • Mededeling over 3 nieuwe publicaties (348 t/m 350).
 • Nieuwtjes en weetjes; inv.nr 803 als pdf beschikbaar.

 
Foto voorblad:
Dokter Kimmijser en zijn koetsier Evert Jan van der Kaa.
Vermoedelijke bron: Vereniging Oud-Lunteren.

Tijdschrift VG 2018 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over o.m. de Veluwedag, onze website en oproepen.
 • Veluwedag (uitnodiging voor 6 oktober 2018 a.s.)
 • Van de redactie; over dit dikke themanummer.
 • Tabaksteelt in Nijkerk; het familieperspectief (29 blz).
 • De Veluwse watermolens (13 blz).
 • Papiermakers rond Apeldoorn, Loenen en Rozendaal (11 blz).
 • Korenmolen ‘De Hoop’ in Klarenbeek (17 blz).
 • Veluws koperbedrijf midden 19e eeuw (6 blz).
 • De Dollemansstraat onder Baak (3 blz).

 
Foto voorblad:
Schilderij van Meindert Hobbema (1638-1709) van een
watermolen op de Veluwe (ca. 1664). Collectie Rijksmuseum.

Tijdschrift VG 2018 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over de HCC, heraldiek en genealogie.
 • Van de redactie; over de 4 artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over 5 nieuwe boeken in onze bibliotheek.
 • Het katholieke geslacht Mentink uit Apeldoorn en Vaassen (17 blz).
 • DNA-Blog 2; door Gerrit Woertman / dnagezocht.com (4 blz).
 • Genealogie Davelaar / Van de Klomp / Buitenhuis (20 blz).
 • Genealogie van Claas Gerrits(en) Keijser, deel 1 (5 blz).
 • Vragen en antwoorden.

 
Foto voorblad:
Gezicht op het dorp Vaassen vanuit het noorden door G. Hulseboom, 1819.
G.A., Topografisch-historische Atlas Gelderland, inv.nrs. 1551-4192.

Tijdschrift VG 2018 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over de AVG, e-mailadressen en contributie 2018.
 • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze VG.
 • Jonker of Poll Jonker; hoe een dubbele achternaam ontstond (7 blz).
 • Parenteel Daniel Jonker (1783-1860), beperkt tot de voor het ontstaan van de naam Poll Jonker meest relevante personen (5 blz).
 • Nieuwe privacywetgeving en stamboomonderzoek; door Rob van Drie (3 blz).
 • Vernoemingsreeks: de voornaam Josina (4 blz).
 • Het geslacht Van de Vosse (25 blz).
 • Aanvullingen en correcties (3 blz).
 • Vragen en antwoorden.

 
Foto voorblad:
Klaas Fokko van der Wal en Grietje Aleida Overbosch. Huwelijk 19-06-1930.
[uit het artikel ‘Vernoemingsreeks: de voornaam Josina’].

Tijdschrift VG 2018 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; o.m. over de AVG per 25 mei, betaling contributie en nieuwe publicaties (343 t/m 346).
 • Van de redactie; over de inhoud van deze VG.
 • Tynsen (Cijnsen), door Peter van den Born (17 blz.); voor velen zal het domein van de tijnsboeken onbekend terrein zijn en daarom is het interessant te lezen hoe je daarin toch je weg kunt vinden. Dit artikel met afbeeldingen is daarbij zeer behulpzaam en instructief.
 • Kwartierstaat Gerrit van Zeggelaar (11 blz.); deze eindigt met een bijzonder iemand, namelijk met Karel de Grote, de bekende koning der Franken.
 • 125 jaar restaurant ‘de Keet’ in Heerde (5 blz.); over de kadastrale oorsprong en met een genealogie van de familie van Neck-van Ark.
 • DNA-Blog 1, door Gerrit Woertman (3 blz.); over een nieuw en interessant deelgebied van de genealogie: DNA. In deze 1e blog: Y-DNA, mt-DNA en at-DNA.
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen deel 3 (9 blz.).
 • Aanvullingen en correcties.
 • Nieuwtjes en Weetjes.

 
Foto voorblad:
N. Wicart, Buijten de Utregse Poort te Reene, 1780-1810.
Het Utrechts Archief, cat.nr. 206090.