Nieuwe publicaties 332 en 333

Er zijn weer 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 332 Ermelo

Begraafboek 1761-1811
Een transcriptie van G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (48 pagina’s)

Nr. 333 Wageningen

Burgerboek 1632 – 1802
Een transcriptie van A.C. Zeven
Prijs voor leden € 15,00 en voor niet-leden € 22,50 (143 pagina’s)

Doodboek Ermelo 1761Publicatie 332 betreft het begraafboek (of: doodboek) van Ermelo over de jaren 1761 – 1811 (RBS 687). De scans van de originele teksten zijn in te zien via de website van het Gelders Archief of via www.zoekakten.nl. Het originele begraafboek bevat tevens een index op de namen der overledenen. Deze is hier achterwege gelaten aangezien deze reeds bestaat in de vorm van publicatie 123.

 

 

Picture2

Publicatie 333 is een zeer uitgebreide publicatie van de hand van onze oprichter en erevoorzitter A.C. Zeven.  Het gaat hier om het Burgerboeck der stadt  Waegeningen dat te vinden is in het Oud-Archief van het Gemeentearchief van Wageningen onder inventarisnummer 196. In 1984 is het Burgerboeck Wageningen ook al uitgegeven als VVG-publicatie 30. Hierin waren toen voornamelijk  de namen en jaren van burgerwording uit het Burgerboeck opgenomen.
Deze nieuwe publicatie 333 bevat echter een grote hoeveelheid genealogische aanvullingen die in de jaren 80 zijn verzameld en o.m. afkomstig zijn van o.m. Ir. C.B. Roest, mw H.A. Gijsbertsen, Ir. G. van Beijnem, Ir. W. van de Westeringh en A.G. Steenbergen.  En natuurlijk uit de eigen verzameling van A.C. Zeven. En verder zijn veel gegevens en foto’s toegevoegd uit “Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen”, uit het Wageningse zegelboek en uit het Wapenboek van de heer A.C. Zeven. Kortom, een rijke bron van informatie voor eenieder die voorouders in Wageningen heeft.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag

 • op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
  • onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Tijdschrift VG 2016 nr.1

vg-201601-voorkant

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 41 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Bestuursmededelingen
 • Van de voorzitter (o.m. over het ‘witte vlekken plan’)
 • Van de penningmeester (Contributie en CD met 40 jaargangen VG)
 • Van de bibliothecaris (Ons Voorgeslacht en Minske Kieken)
 • Van de redactie (over continuïteit en vernieuwing)
 • Stamreeks van bekende Veluwenaren (7 pagina’s)
 • Veluwse ro(o)ts bij de Zuidpool (5 pagina’s)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek (2 pagina’s)
 • Genealogie Berendt Hamer – deel 2 (22 pagina’s)
 • Nieuwtjes en Weetjes
 • Parenteel van Couzijn van Heuvelen (3 pagina’s)
 • Familie Blokhuis rond Bunschoten en Nijkerk (3 pagina’s)
 • Genealogie Frens / Van Kampen – deel 2 (20 pagina’s)

Op de omslag:
De uit de 12e eeuw stammende kerk te Hall.