Nieuwe publicaties in onze collectie

Er zijn twee nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 315 Voorthuizen.
Doopboek 1772-1819

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 10,25 en voor niet-leden € 15,50 (85 A4-pagina’s)

Nr. 316 Voorthuizen.
Trouwboek 1779-1811

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (47 A4-pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, januari 2014
Frits Smit

voorthuizen-dopen_600x300

voorthuizen-trouwen_600x300

Alle publicaties t/m nummer 213 nu geplaatst!!

Op het ledendeel, pagina Publicaties, zijn nu alle publicaties tot en met nummer 213 geplaatst. Al deze publicaties zijn voor leden vrij doorzoekbaar.

Latere nummers zullen eerst op DVD worden uitgegeven en pas geruime tijd daarna (in beginsel 3 jaar na het uitkomen van de DVD) worden vrijgegeven voor publicatie op het ledendeel. Wilt u daar niet op wachten: de eerstvolgende DVD met publicaties vanaf nummer 214 zal vroeg in 2014 in de verkoop gaan. Uiteraard zullen VVG-leden deze DVD met flinke ledenkorting kunnen aanschaffen.

 

Publicaties 130-189 toegevoegd

 

Na 2 eerdere uploads zijn nu ook de publicaties van CD 10 (130-163) en CD 11 (164-189) toegevoegd op het ledendeel.

Hierbij moet nog het volgende worden opgemerkt:


U zult de publicaties 130, 150, 152 en 174 niet vinden.
Publicatie 130 betreft de VVG-publicatielijst en deze kunt u geheel bijgewerkt ieder moment raadplegen op onze website.
Publicatie 150 was al eerder vervallen; publicatie 152 is het Wapenboek van de heer Zeven, dat beschikbaar is op een aparte DVD.
Publicatie 174 betrof de index op publicatie 173 (Vaassen, doopboek 1709-1771 en lidmatenboek 1680-1771). Omdat in digitale bestanden nu gemakkelijk gezocht kan worden en de paginaverwijzing niet meer klopte, is publicatie 174 overbodig geworden en hierdoor vervallen.

Publicatie 51 t/m 129 nu ook beschikbaar!

Op het ledendeel zijn nu ook de publicaties van CD 06 en 07 geplaatst. Dat betekent dat u nu direct kunt zoeken in 129 VVG-publicaties. Deze zijn bereikbaar via de publicatielijst waarin u kunt sorteren op nummer, plaatsnaam en soort publicatie. De “rode publicaties” zijn alleen door leden te bekijken en te doorzoeken.

Binnenkort volgen nog meer publicaties. Blijf daarom de berichten in de gaten houden!!

Publ-lijst

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 50 VVG-publicaties geplaatst!

Op het ledendeel zijn nu de eerste 50 VVG-publicaties geplaatst. Deze publicaties zijn bereikbaar via de publicatielijst waarin u kunt sorteren op nummer, plaatsnaam en soort publicatie.
De “rode publicaties” zijn alleen door leden te bekijken en te doorzoeken.

Binnenkort volgen meer publicaties. Houd daarom de berichten in de gaten!!

Publ-lijst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe publicatie in onze collectie

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 314 Oosterbeek.
Doopboek 1772-1811
Trouwboek 1772 – 1810
Een transcriptie van A. van Laar en A. Veldhuis
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 ( 46 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
•  op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
•  onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, november 2013
Frits Smit

oosterbeek-doopboek_600x300

oosterbeek-trouwregister_600x300
<!–
oosterbeek-doopboek_600x300 oosterbeek-trouwregister_600x300
–>

 

Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe

Kaart.van.ChristiaanSgroten.uit.1564Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe

Nadat de Reformatie op de Veluwe (ca. 1581-1590) werd ingezet werden de voormalige geestelijke goederen van RK-instellingen geconfisqueerd. Omstreeks 1598-1600 werd een inventarisatie van deze goederen gemaakt, die werden opgetekend in twee lijvige protocollen. Van een deel is door Evert de Jonge een transcriptie gemaakt. Het betreft kloosters en kerken op de Oost-Veluwe.

Voor de volledige geschiedenis van de confiscatie en de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek wordt verwezen naar het artikel in VG, 26e jrg. (2001), pag. 253 e.v. ‘Archieven van geestelijke instellingen als bron van genealogisch onderzoek’.

Transcriptie Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe