Kerkboek Epe (1605-1625)

Het Kerkenboek van Epe (1605-1625).

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde, Archief NH-kerk Epe, invnr. 1

Transcriptie: 66 pagina’s
Door: Evert de Jonge

Inleiding
Het eerste inventarisnummer van de voormalige NH-kerk van Epe betreft een verzameling ingebonden stukken, namelijk een lidmatenlijst, de doop- en trouwinschrijvingen, overzichten van de inkomsten en aantekeningen over de ontvangst van de kerken- en vicarieëngoederen. De transcriptie betreft alleen de laatstgenoemde goederen. De lijsten zijn merendeels door ds. Rutgerus Vittaeus, predikant van Epe, aangelegd of overgeschreven uit andere registers.

20141114_kerkboek-epe
Het kerkboek en de transcriptie
Door Evert de Jonge is aangegeven:
In mijn ruim 40 jaar onderzoek in archieven heb ik zelden zo’n kriebelig handschrift gezien als in het kerkboek van Epe. Iemand lijkt er een sport van gemaakt te hebben om zo klein mogelijk schrijven. Of was het zuinigheid? Maar wie was hij? Aangezien op diverse plekken Vittaeus getuigt dat hij het desbetreffende register maakte lijkt het om zijn handschrift te handelen. Hiernaast is een scan van een pagina aangegeven (klik op de afbeelding voor een grotere weergave).
In mijn transcriptie zijn de door een inventarisator met potlood aangebrachte folionummers overgenomen. Ook heb ik afkortingen gebruikt die gemakkelijk terug te vinden zijn. De in het kerkboek gebruikte taal is middelnederlands, echter met een ‘Duitse’ inslag. De taal in de transcriptie is aangepast, echter daar waar dat mogelijk tot een onjuiste indruk zou leiden is er letterlijk getranscribeerd. Ook zijn toponiemen deels wel en deels niet vernederlands.

Kerkboek Epe (1605-1625).

 

 

 

Nieuwe publicaties 322 en 323

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 322 Achterveld, Doopboek RK 1750-1810
en Barneveld, Doopboek RK 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (32 pagina’s)

Nr. 323 Vaassen,
Trouwboek 1643-1655, 1670-1707 en Doopboek 1772-1811.

Een transcriptie van J. Dolleman.
Prijs voor leden € 7,25 en voor niet-leden € 11,00 (69 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub322_barneveld_d1796-1811

Publicaties 320 en 321 verschenen

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 320 Garderen
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (25 pagina’s)

Nr. 321 Barneveld
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,50 en voor niet-leden € 9,75 (61 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub320_garderen_t1796-1811

pub321_barneveld_t1796-1811

Publicatie 319 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 319 Brummen
Doopboek 1708-1735.

Een transcriptie van Wim Brouwer en nader bewerkt mede aan de hand van de op internet gepubliceerde versies, waardoor een hoogst betrouwbare weergave is verkregen.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (42 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub319_brummen_d1708-1735

Publicatie 317 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 317 Voorthuizen
Overlijdensboek 1762-1811.

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (63 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, mei 2014
Frits Smit

voorthuizen_b1762-1811

Afbeelding:
Lijst van ’t sterven en begraven der dooden van ’t carspel Voorthuizen.

Publicatie 318 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 318 Heerde.
Doopboek 1772-1811

Een transcriptie van J. Dolleman
Prijs voor leden € 12,00 en voor niet-leden € 18,00 ( 110 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, april 2014
Frits Smit

heerde_d1722-1811_600x300

Boedelinventarissen; stad Hattem, 17-19e eeuw.

Index op de boedelinventarissen, magescheiden en huwelijkse voorwaarden; stad Hattem, 17-19e eeuw.

Transcriptie: Evert de Jonge

ORA stad Hattem:
A. Invnr. 156: Boedelinventarissen 1670-1810;
B. invnr. 157: Magescheiden en bewijzingen van kinderlijk versterf, overgeleverd aan het gericht, 1605-1811;
C. invnr. 158: Huwelijksvoorwaarden overgeleverd aan het gericht, 1619-1809.

De genoemde archivalia zijn te vinden in het streekarchief Epe, Hattem en Heerde (te Epe), oud-rechterlijk archief (ORA), stad Hattem. Opvallend is dat er maar een gering aantal boedelinventarissen van voor 1700 zijn en bijna geen uit de eerste helft van de achttiende eeuw. De magescheiden zijn eveneens maar deels bewaard, terwijl alleen de huwelijkse voorwaarden uit het begin van de 17e en eind 18e eeuw zijn bewaard.

Boedelinventarissen, magescheiden en huwelijkse voorwaarden; stad Hattem, 17-19e eeuw.

hattem_300x600

Nieuwe publicaties in onze collectie

Er zijn twee nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 315 Voorthuizen.
Doopboek 1772-1819

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 10,25 en voor niet-leden € 15,50 (85 A4-pagina’s)

Nr. 316 Voorthuizen.
Trouwboek 1779-1811

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (47 A4-pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, januari 2014
Frits Smit

voorthuizen-dopen_600x300

voorthuizen-trouwen_600x300

Alle publicaties t/m nummer 213 nu geplaatst!!

Op het ledendeel, pagina Publicaties, zijn nu alle publicaties tot en met nummer 213 geplaatst. Al deze publicaties zijn voor leden vrij doorzoekbaar.

Latere nummers zullen eerst op DVD worden uitgegeven en pas geruime tijd daarna (in beginsel 3 jaar na het uitkomen van de DVD) worden vrijgegeven voor publicatie op het ledendeel. Wilt u daar niet op wachten: de eerstvolgende DVD met publicaties vanaf nummer 214 zal vroeg in 2014 in de verkoop gaan. Uiteraard zullen VVG-leden deze DVD met flinke ledenkorting kunnen aanschaffen.

 

Publicaties 130-189 toegevoegd

 

Na 2 eerdere uploads zijn nu ook de publicaties van CD 10 (130-163) en CD 11 (164-189) toegevoegd op het ledendeel.

Hierbij moet nog het volgende worden opgemerkt:


U zult de publicaties 130, 150, 152 en 174 niet vinden.
Publicatie 130 betreft de VVG-publicatielijst en deze kunt u geheel bijgewerkt ieder moment raadplegen op onze website.
Publicatie 150 was al eerder vervallen; publicatie 152 is het Wapenboek van de heer Zeven, dat beschikbaar is op een aparte DVD.
Publicatie 174 betrof de index op publicatie 173 (Vaassen, doopboek 1709-1771 en lidmatenboek 1680-1771). Omdat in digitale bestanden nu gemakkelijk gezocht kan worden en de paginaverwijzing niet meer klopte, is publicatie 174 overbodig geworden en hierdoor vervallen.