Publicaties 337 en 338

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 337 Achterveld;
Doopboek RK 1674-1749.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 10,45 en voor niet-leden € 15,70 (76 pagina’s)

Nr. 338 Achterveld en Barneveld;
Trouwboek RK 1674-1815.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (23 pagina’s)

Publicatie 338 betreft een bewerking van het trouwboek van de RK Statie Achterveld over de jaren 1674-1815.
Tevens zijn de huwelijken, die door de RK pastoor te Barneveld zijn gesolemniseerd tussen 1796 en 1806, opgenomen.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.


Afbeelding: Fragment van de eerste pagina uit het Doopboek.

3 nieuwe Publicaties

Er zijn nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 308 Apeldoorn;
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 13,00 en voor niet-leden € 19,50 (114 pagina’s)

Nr. 335 Spankeren;
Trouwboek 1666-1771.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,00 en voor niet-leden € 12,00 (58 pagina’s)

Nr. 336 Spankeren;
Trouwboek 1772-1810 en Huw.commissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,25 en voor niet-leden € 12,50 (64 pagina’s)

Publicatie 308 betreft een aangepaste publicatie; er zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd en er is een index toegevoegd.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

pub336_spankeren_t1796-1811

Diverse DTB-publicaties vernieuwd

De DTB-publicaties 1 tot en met 25 zijn vernieuwd. Dat betekent dat ze nu allemaal in een vergelijkbaar format zijn gezet.  Maar voor een aantal geldt bovendien dat ze compleet zijn herzien en eigenlijk een complete nieuwe transcriptie vormen. Ook publicatie 72 (doopboek Lunteren) is compleet herzien en aangevuld, met dank aan ons VVG-lid Gerco Klopman.

De bestaande publicaties op het ledendeel van de website (pagina Publicaties) zijn vervangen door de nieuwe versies en zijn voor VVG-leden nog steeds gratis beschikbaar.

 

Vernieuwde publicaties

Publicatie 334

Er is een nieuwe publicatie in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 334 Ermelo;
Huwelijkscommissarissen 1796-1813.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (29 pagina’s)

Publicatie 334 is een verbetering van en een aanvulling op publicaties 70, 86 en 118 waarin voor de periode 1796-1811 alleen een opsomming van (onder)trouwdatum, bruidegom en bruid zijn aangegeven. Publicatie 334 bevat aanvullende jaren en informatie m.b.t. getuigen, afkondigingen en solemnisatie.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

pub334_ermelo_t1796-1813

Nieuwe publicaties 332 en 333

Er zijn weer 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 332 Ermelo

Begraafboek 1761-1811
Een transcriptie van G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (48 pagina’s)

Nr. 333 Wageningen

Burgerboek 1632 – 1802
Een transcriptie van A.C. Zeven
Prijs voor leden € 15,00 en voor niet-leden € 22,50 (143 pagina’s)

Doodboek Ermelo 1761Publicatie 332 betreft het begraafboek (of: doodboek) van Ermelo over de jaren 1761 – 1811 (RBS 687). De scans van de originele teksten zijn in te zien via de website van het Gelders Archief of via www.zoekakten.nl. Het originele begraafboek bevat tevens een index op de namen der overledenen. Deze is hier achterwege gelaten aangezien deze reeds bestaat in de vorm van publicatie 123.

 

 

Picture2

Publicatie 333 is een zeer uitgebreide publicatie van de hand van onze oprichter en erevoorzitter A.C. Zeven.  Het gaat hier om het Burgerboeck der stadt  Waegeningen dat te vinden is in het Oud-Archief van het Gemeentearchief van Wageningen onder inventarisnummer 196. In 1984 is het Burgerboeck Wageningen ook al uitgegeven als VVG-publicatie 30. Hierin waren toen voornamelijk  de namen en jaren van burgerwording uit het Burgerboeck opgenomen.
Deze nieuwe publicatie 333 bevat echter een grote hoeveelheid genealogische aanvullingen die in de jaren 80 zijn verzameld en o.m. afkomstig zijn van o.m. Ir. C.B. Roest, mw H.A. Gijsbertsen, Ir. G. van Beijnem, Ir. W. van de Westeringh en A.G. Steenbergen.  En natuurlijk uit de eigen verzameling van A.C. Zeven. En verder zijn veel gegevens en foto’s toegevoegd uit “Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen”, uit het Wageningse zegelboek en uit het Wapenboek van de heer A.C. Zeven. Kortom, een rijke bron van informatie voor eenieder die voorouders in Wageningen heeft.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag

  • op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
    • onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Kerkboek Epe (1605-1625)

Het Kerkenboek van Epe (1605-1625).

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde, Archief NH-kerk Epe, invnr. 1

Transcriptie: 66 pagina’s
Door: Evert de Jonge

Inleiding
Het eerste inventarisnummer van de voormalige NH-kerk van Epe betreft een verzameling ingebonden stukken, namelijk een lidmatenlijst, de doop- en trouwinschrijvingen, overzichten van de inkomsten en aantekeningen over de ontvangst van de kerken- en vicarieëngoederen. De transcriptie betreft alleen de laatstgenoemde goederen. De lijsten zijn merendeels door ds. Rutgerus Vittaeus, predikant van Epe, aangelegd of overgeschreven uit andere registers.

20141114_kerkboek-epe
Het kerkboek en de transcriptie
Door Evert de Jonge is aangegeven:
In mijn ruim 40 jaar onderzoek in archieven heb ik zelden zo’n kriebelig handschrift gezien als in het kerkboek van Epe. Iemand lijkt er een sport van gemaakt te hebben om zo klein mogelijk schrijven. Of was het zuinigheid? Maar wie was hij? Aangezien op diverse plekken Vittaeus getuigt dat hij het desbetreffende register maakte lijkt het om zijn handschrift te handelen. Hiernaast is een scan van een pagina aangegeven (klik op de afbeelding voor een grotere weergave).
In mijn transcriptie zijn de door een inventarisator met potlood aangebrachte folionummers overgenomen. Ook heb ik afkortingen gebruikt die gemakkelijk terug te vinden zijn. De in het kerkboek gebruikte taal is middelnederlands, echter met een ‘Duitse’ inslag. De taal in de transcriptie is aangepast, echter daar waar dat mogelijk tot een onjuiste indruk zou leiden is er letterlijk getranscribeerd. Ook zijn toponiemen deels wel en deels niet vernederlands.

Kerkboek Epe (1605-1625).

 

 

 

Nieuwe publicaties 322 en 323

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 322 Achterveld, Doopboek RK 1750-1810
en Barneveld, Doopboek RK 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (32 pagina’s)

Nr. 323 Vaassen,
Trouwboek 1643-1655, 1670-1707 en Doopboek 1772-1811.

Een transcriptie van J. Dolleman.
Prijs voor leden € 7,25 en voor niet-leden € 11,00 (69 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub322_barneveld_d1796-1811

Publicaties 320 en 321 verschenen

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 320 Garderen
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (25 pagina’s)

Nr. 321 Barneveld
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,50 en voor niet-leden € 9,75 (61 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub320_garderen_t1796-1811

pub321_barneveld_t1796-1811

Publicatie 319 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 319 Brummen
Doopboek 1708-1735.

Een transcriptie van Wim Brouwer en nader bewerkt mede aan de hand van de op internet gepubliceerde versies, waardoor een hoogst betrouwbare weergave is verkregen.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (42 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub319_brummen_d1708-1735

Publicatie 317 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 317 Voorthuizen
Overlijdensboek 1762-1811.

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (63 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, mei 2014
Frits Smit

voorthuizen_b1762-1811

Afbeelding:
Lijst van ’t sterven en begraven der dooden van ’t carspel Voorthuizen.