Publicaties met korting

VVG-publicaties te koop met hoge kortingen van 70% of meer.

Vereniging Veluwse Geslachten heeft nog een beperkte voorraad papieren publicaties. Deze voorraad wordt nu met een flinke korting aangeboden.

Deze publicaties betreffen veelal transcripties van Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Veluwse plaatsen. In de bijlage zijn de meer dan 150 (!) verschillende publicaties, waar het om gaat, grijs gearceerd en de korting bedraagt minimaal 70% op de prijzen (voor leden en niet-leden) zoals genoemd in de bijlage. Wel kunnen daar nog verzendkosten bijkomen.

Hebt u belangstelling voor bepaalde publicaties? Stuur dan een mail naar penningmeester@veluwsegeslachten.nl en u hoort binnen 5 werkdagen of de door u gewenste publicaties nog beschikbaar zijn en wat de totale prijs is (inclusief de verzendkosten). Daarna beslist u pas. Nadat de penningmeester het overeengekomen bedrag heeft ontvangen, worden de publicaties u toegezonden.

Lijst met grijs gearceerde publicaties.

Nieuwe publicaties van Harderwijk (nummers 348, 349 en 350)

Er zijn weer 3 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen, dit keer alle 3 van Harderwijk:

Nr. 348 Harderwijk: Begraafboek 1592-1626
Een omvangrijke transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft een transcriptie van register RBS 838.1
Prijs voor leden € 22,85; voor niet-leden € 34,30 (242! pagina’s)

Nr. 349 Harderwijk: Begraafboek 1625-1650
Een eveneens vrij omvangrijke transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.2
Prijs voor leden € 17,35; voor niet-leden € 26,05 (167 pagina’s)

Nr. 350 Harderwijk: RK Doop- en Trouwboek 1740-1811
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 842
Prijs voor leden € 7,40; voor niet-leden € 11,10 (44 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienummer, eventuele lidnummer en het volledige adres.

N.B.: in de opsomming van publicaties mist nog nummer 347. Deze publicatie zal binnenkort worden gepubliceerd.

Publicaties 214 t/m 281 online

Onder Ledenservice zijn nu de publicaties van CD17 en CD18 te downloaden.

In februari 2014 verscheen CD17 (publicaties 214 t/m 249); we vonden het tijd om deze publicaties op onze website onder het Ledendeel aan te bieden voor onze leden. Als bonus worden nu ook de publicaties 250 t/m 281 (CD18; uitgebracht juni 2015) geplaatst.

Volgend jaar staat de plaatsing van de publicaties 282 t/m 326 (CD19; uitgebracht oktober 2015) gepland.

Voor meer informatie over de betreffende publicaties, zie de opsomming (zoek op CD17 of CD18).

Uiteraard zijn deze CD’s ook voor niet-leden nog steeds te koop; bekijk de actuele prijsinformatie en onze bestelpagina/.

Nieuwe publicaties (343 t/m 346)

Er zijn opnieuw 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 343 Harderwijk; Begraafboek 1789-1804
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.6.
Prijs voor leden € 8,90 voor niet-leden € 13,35 (66 pagina’s)

Nr. 344 Harderwijk; Begraafboek 1805-1811 (kerkelijke gemeente) en 1806-1811 (burgerlijke gemeente)
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft registers RBS 839 en RBS 846.
Prijs voor leden € 11,40 voor niet-leden € 17,10 (86 pagina’s)

Nr. 345 Harderwijk; Begraafboek 1662-1699
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.3.
Prijs voor leden € 13,40 voor niet-leden € 20,10 (115 pagina’s)

Nr. 346 Ede; Begraafboek 1740-1817
Een transcriptie van G.H. Klopman.
Het betreft de registers RBS 588, 589 en 590.
Prijs voor leden € 15,35 voor niet-leden € 23,10 (142 pagina’s)

De 3 publicaties 343 t/m 345 zijn ook als set te bestellen met korting:
Prijs voor leden € 28,50 voor niet-leden € 42,75 (samen 267 pagina’s).

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Nieuwe publicaties (339 t/m 342)

Er zijn 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 339 Harderwijk; Lidmatenboek 1665
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 11,25 (46 pagina’s)

Nr. 340 Harderwijk; Lidmatenboek 1685-1741
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 17,00 en voor niet-leden € 25,50 (164 pagina’s)

Nr. 341 Harderwijk; Lidmatenboek 1741-1772
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 13,00 en voor niet-leden € 19,50 (108 pagina’s)

Nr. 342 Harderwijk; Lidmatenboek 1773-1813
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 13,60 en voor niet-leden € 20,40 (116 pagina’s)

 

Het betreffen transcripties van de registers RBS 837.1, RBS 837.3, RBS 837.4 en RBS 837.5.

Deze 4 publicaties zijn ook als set te bestellen met korting:
Prijs voor leden € 43,00 en voor niet-leden € 64,50 (samen 434 pagina’s)

 

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

 

Publicaties 337 en 338

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 337 Achterveld;
Doopboek RK 1674-1749.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 10,45 en voor niet-leden € 15,70 (76 pagina’s)

Nr. 338 Achterveld en Barneveld;
Trouwboek RK 1674-1815.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (23 pagina’s)

Publicatie 338 betreft een bewerking van het trouwboek van de RK Statie Achterveld over de jaren 1674-1815.
Tevens zijn de huwelijken, die door de RK pastoor te Barneveld zijn gesolemniseerd tussen 1796 en 1806, opgenomen.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.


Afbeelding: Fragment van de eerste pagina uit het Doopboek.

3 nieuwe Publicaties

Er zijn nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 308 Apeldoorn;
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 13,00 en voor niet-leden € 19,50 (114 pagina’s)

Nr. 335 Spankeren;
Trouwboek 1666-1771.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,00 en voor niet-leden € 12,00 (58 pagina’s)

Nr. 336 Spankeren;
Trouwboek 1772-1810 en Huw.commissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,25 en voor niet-leden € 12,50 (64 pagina’s)

Publicatie 308 betreft een aangepaste publicatie; er zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd en er is een index toegevoegd.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

pub336_spankeren_t1796-1811

Diverse DTB-publicaties vernieuwd

De DTB-publicaties 1 tot en met 25 zijn vernieuwd. Dat betekent dat ze nu allemaal in een vergelijkbaar format zijn gezet.  Maar voor een aantal geldt bovendien dat ze compleet zijn herzien en eigenlijk een complete nieuwe transcriptie vormen. Ook publicatie 72 (doopboek Lunteren) is compleet herzien en aangevuld, met dank aan ons VVG-lid Gerco Klopman.

De bestaande publicaties op het ledendeel van de website (pagina Publicaties) zijn vervangen door de nieuwe versies en zijn voor VVG-leden nog steeds gratis beschikbaar.

 

Vernieuwde publicaties

Publicatie 334

Er is een nieuwe publicatie in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 334 Ermelo;
Huwelijkscommissarissen 1796-1813.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (29 pagina’s)

Publicatie 334 is een verbetering van en een aanvulling op publicaties 70, 86 en 118 waarin voor de periode 1796-1811 alleen een opsomming van (onder)trouwdatum, bruidegom en bruid zijn aangegeven. Publicatie 334 bevat aanvullende jaren en informatie m.b.t. getuigen, afkondigingen en solemnisatie.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

pub334_ermelo_t1796-1813

Nieuwe publicaties 332 en 333

Er zijn weer 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 332 Ermelo

Begraafboek 1761-1811
Een transcriptie van G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (48 pagina’s)

Nr. 333 Wageningen

Burgerboek 1632 – 1802
Een transcriptie van A.C. Zeven
Prijs voor leden € 15,00 en voor niet-leden € 22,50 (143 pagina’s)

Doodboek Ermelo 1761Publicatie 332 betreft het begraafboek (of: doodboek) van Ermelo over de jaren 1761 – 1811 (RBS 687). De scans van de originele teksten zijn in te zien via de website van het Gelders Archief of via www.zoekakten.nl. Het originele begraafboek bevat tevens een index op de namen der overledenen. Deze is hier achterwege gelaten aangezien deze reeds bestaat in de vorm van publicatie 123.

 

 

Picture2

Publicatie 333 is een zeer uitgebreide publicatie van de hand van onze oprichter en erevoorzitter A.C. Zeven.  Het gaat hier om het Burgerboeck der stadt  Waegeningen dat te vinden is in het Oud-Archief van het Gemeentearchief van Wageningen onder inventarisnummer 196. In 1984 is het Burgerboeck Wageningen ook al uitgegeven als VVG-publicatie 30. Hierin waren toen voornamelijk  de namen en jaren van burgerwording uit het Burgerboeck opgenomen.
Deze nieuwe publicatie 333 bevat echter een grote hoeveelheid genealogische aanvullingen die in de jaren 80 zijn verzameld en o.m. afkomstig zijn van o.m. Ir. C.B. Roest, mw H.A. Gijsbertsen, Ir. G. van Beijnem, Ir. W. van de Westeringh en A.G. Steenbergen.  En natuurlijk uit de eigen verzameling van A.C. Zeven. En verder zijn veel gegevens en foto’s toegevoegd uit “Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen”, uit het Wageningse zegelboek en uit het Wapenboek van de heer A.C. Zeven. Kortom, een rijke bron van informatie voor eenieder die voorouders in Wageningen heeft.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag

  • op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
    • onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.