Nieuwe publicaties (343 t/m 346)

Er zijn opnieuw 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 343 Harderwijk; Begraafboek 1789-1804
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.6.
Prijs voor leden € 8,90 voor niet-leden € 13,35 (66 pagina’s)

Nr. 344 Harderwijk; Begraafboek 1805-1811 (kerkelijke gemeente) en 1806-1811 (burgerlijke gemeente)
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft registers RBS 839 en RBS 846.
Prijs voor leden € 11,40 voor niet-leden € 17,10 (86 pagina’s)

Nr. 345 Harderwijk; Begraafboek 1662-1699
Een transcriptie van P. van der Lee.
Het betreft hier register RBS 838.3.
Prijs voor leden € 13,40 voor niet-leden € 20,10 (115 pagina’s)

Nr. 346 Ede; Begraafboek 1740-1817
Een transcriptie van G.H. Klopman.
Het betreft de registers RBS 588, 589 en 590.
Prijs voor leden € 15,35 voor niet-leden € 23,10 (142 pagina’s)

De 3 publicaties 343 t/m 345 zijn ook als set te bestellen met korting:
Prijs voor leden € 28,50 voor niet-leden € 42,75 (samen 267 pagina’s).

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Tijdschrift VG 2017 nr.5


Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter
 • Van de penningmeester (publicaties 339 t/m 342)
 • Van de bibliothecaris (nieuw boek onder nr 3.1.63)
 • Van de redactie (toelichting op dit tijdschrift)
 • Notulen Alg.Ledenvergadering (6 blz.)
 • Van Holland: Parenteel van Geurt Evertsen, deel 2 (33 blz.)
 • Erkenning van (Veluws) adelsrecht? (5 blz.)
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen (12 blz.)
 • Wie zijn de voorouders van Jan Hoegen uit Apeldoorn (5 blz.)
 • Aanvullingen en correcties (3 blz.)

 
Op de omslag:
Kröller-Müller Museum Otterlo: De Beeldentuin.

Online bibliotheek ververst

De online bibliotheek op het Ledendeel is weer voorzien van nieuwe boeken.

Vanaf zaterdag 11 november 2017 is er weer een nieuwe selectie van ca. 50 boeken te vinden in onze online bibliotheek, waaronder ook de boeken die speciaal door leden zijn aangevraagd. Een aantal boeken was reeds eerder via deze weg te vinden.

De digitale bibliotheek bevat opnieuw meer dan 20 (!) nieuwe, nog niet eerder geplaatste, ‘AG-nummers’; dit zijn familieboeken, kwartierstaten en parentelen die ooit door VVG-leden aan de bibliotheek zijn verstrekt en nu voor het eerst digitaal beschikbaar gesteld via onze website.

Verder zijn er weer (14!), nog niet eerder geplaatste boeken, downloadbaar. Zoals:
– 1.2.34 Op ’t Veluws Hessenspoor; over de Transportaderen uit het verleden (126 blz.)
– 1.4.48 De geschiedenis van het goed Rumelaar, onder Woudenberg en Maarn (61 blz.)
– 2.3.47 Oud Veluws Geslacht van de Streek (234 blz.)
– 2.3.58 Over de Tabaksteelt in Nijkerk ca. 1635-1900 (160 blz.)
– 2.3.65 Stamboom en Familieboek van de Familie Wensink; een prachtige uitgave met veel afbeeldingen in kleur (293 blz.)

Maar ook noemenswaardig is:
– AG-275 M.b.t. de archiefstukken van het Vissersgilde Elburg 1541-1798 (59 blz.)

In onze digitale bibliotheek kunt u zoeken naar mogelijke aansluitingen en/of aanvullende informatie. Alles bij elkaar een geweldige bron van informatie waarvoor u nu niet naar Barneveld hoeft af te reizen, maar die u nu vanachter uw pc kunt doorzoeken.

In verband met het (grote) ruimtebeslag zijn de oude selecties weer verwijderd. Als u op een van deze boeken klikt, krijgt u een bericht te zien dat het boek is verwijderd; uiteraard kan zo’n boek wel weer worden aangevraagd. De VVG streeft ernaar om de online bibliotheek elke 3 tot 4 maanden te verversen.

Nieuwe publicaties (339 t/m 342)

Er zijn 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 339 Harderwijk; Lidmatenboek 1665
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 11,25 (46 pagina’s)

Nr. 340 Harderwijk; Lidmatenboek 1685-1741
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 17,00 en voor niet-leden € 25,50 (164 pagina’s)

Nr. 341 Harderwijk; Lidmatenboek 1741-1772
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 13,00 en voor niet-leden € 19,50 (108 pagina’s)

Nr. 342 Harderwijk; Lidmatenboek 1773-1813
Een transcriptie van P. van der Lee.
Prijs voor leden € 13,60 en voor niet-leden € 20,40 (116 pagina’s)

 

Het betreffen transcripties van de registers RBS 837.1, RBS 837.3, RBS 837.4 en RBS 837.5.

Deze 4 publicaties zijn ook als set te bestellen met korting:
Prijs voor leden € 43,00 en voor niet-leden € 64,50 (samen 434 pagina’s)

 

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

 

Uitnodiging Veluwedag

U komt toch ook naar de Veluwedag op zaterdag 7 oktober 2017?

Traditiegetrouw begint deze dag om 9.30 uur in het gemeentehuis van Barneveld.

Om 10.15 uur zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Onze voorzitter en penningmeester praten u bij over de stand van zaken binnen onze vereniging. Tevens zal dan de statutenwijziging aan de orde worden gesteld. Ook hopen wij u ons vernieuwde ledenblad te introduceren.

Het programma bevat verder een tweetal lezingen: Ons bestuurslid Gerrie Mijnbeek zal een lezing verzorgen met als onderwerp ‘Genealogie en DNA’ en onze bibliothecaris Peter van den Born een lezing met als onderwerp ‘Tijnsboeken’.

Verder zal het gemeentearchief een aandeel aan de dag leveren.

Tenslotte zijn onze publicaties te koop en kunt u met andere aanwezigen contacten leggen ter ondersteuning van uw onderzoek.

Graag tot ziens.

 

Tijdschrift VG 2017 nr.4

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

 • In Memoriam – Dick van de Heg
 • Van de voorzitter (o.m. over Dick en digitaliseren belastingarchieven)
 • Van de penningmeester (financiele verantwoording en begroting)
 • Van de redactie (over de inhoud van deze VG)
 • Nieuw redactielid, Maatje van Steenbergen, stelt zich voor
 • De familie Van Holland – deel 1 (34 blz.)
 • Kwartierstaat Hendrik Hendriks, geb. 16-04-1872
 • Uitnodiging Veluwedag – zaterdag 7 oktober 2017
 • Kwartierstaat Broekhuis-Moesbergen (19 blz.)
 • “Losse Genea-eindjes” over van Piekeren, Pijkeren, Pykeren (4 blz.)
 • Vragen en antwoorden
 • Nieuwtjes en Weetjes

 
Op de omslag:
De weg en het boerderijtje werd omstreeks 1900 ‘De Hul’ genoemd.

Online bibliotheek vernieuwd


De online bibliotheek op het Ledendeel is weer voorzien van nieuwe boeken.

Vanaf zondag 30 juli 2017 is er weer een nieuwe selectie van ca. 50 boeken te vinden in onze online bibliotheek, waaronder ook de boeken die speciaal door leden zijn aangevraagd. Een aantal boeken was reeds eerder via deze weg te vinden.

De digitale bibliotheek bevat nu 20 nieuwe, nog niet eerder geplaatste, ‘AG-nummers’; dit zijn familieboeken, kwartierstaten en parentelen die ooit door VVG-leden aan de bibliotheek zijn verstrekt en nu voor het eerst digitaal beschikbaar gesteld via onze website.

Verder zijn er veel (meer dan 20!), nog niet eerder geplaatste boeken, downloadbaar. Hiervan zijn de volgende boeken meer dan noemenswaardig:
– 1.3.49 Lunteren, een historische studie (120 blz.)
– 3.2.37 De Gelderse zeepolder Arkemheen (352 blz.)
– 4.2.26 Ermelo gedenkboek: Rond Ermel’s Wehme (815-1955; 214 blz.)
– 1.2.28 Elburg, historische boerderijen (168 blz.)
– 2.4.54 Familie Schilder; een meer dan 400 pagina’s tellend boek, gevuld met tekeningen, kaarten, schema’s en foto’s over de Gelderse en Overijsselse familie Schilder (regio Kampen, IJsselmuiden en de IJsselstreek). Een voorbeeldboek met uiteraard een index.
– 3.5.45 Tamboers van Majoor Kaeks. Nog een fors boek (meer dan 300 bladzijden) met veel foto’s en schema’s, vaak in kleur, over een Veluws geslacht met zijn wortels in Vaassen.
– 4.2.04 Geslachten Meerkerk en Bongers. Nog een prachtig boek (325 blz) met nageslacht op de Veluwe; prettig leesbaar, met een namenindex, veel afbeeldingen, scans en achtergronden.
– 4.2.35 Bunschoten, families 1600-1912 (668 blz!)

Ook hierin kunt u weer zoeken naar mogelijke aansluitingen en/of aanvullende informatie. Alles bij elkaar een geweldige bron van informatie waarvoor u nu niet naar Barneveld hoeft af te reizen, maar die u nu vanachter uw pc kunt doorzoeken.

In verband met het (grote) ruimtebeslag zijn de oude selecties weer verwijderd. Als u op een van deze boeken klikt, krijgt u een bericht te zien dat het boek is verwijderd; uiteraard kan zo’n boek wel weer worden aangevraagd. De VVG streeft ernaar om de online bibliotheek elke 3 tot 4 maanden te verversen.

Tijdschrift VG 2017 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter (over nieuwe lay-out en Veluwedag)
 • Van de penningmeester (over o.m. statutenwijziging)
 • Van de redactie (over wervingsoproepen, kopij en de inhoud van deze VG)
 • Enkele opmerkelijke archivalia in de ORA van Hattem (4 blz.)
 • Genealogie Van de Baak / Woutersen (19 blz.)
 • Gerrit van Zeggelaar, 1868-1934 (4 blz.)
 • Herkomst en afstamming van kleermaker Hendrik Ketel (4 blz.)
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)
 • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 3 (20 blz.)

 
Op de omslag:
Het gezin van Gerrit te Ransdorp, omstreeks 1909.

Tijdschrift VG 2017 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 42 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van de voorzitter (o.m. over VG in full color)
 • Van de penningmeester (over Barend Wandelaar CD, Index 2016, Publicaties 337 en 338, Contributie 2017 )
 • Van de redactie (correspondenten en redactieleden gevraagd)
 • Van de bibliothecaris (2 nieuwe boeken in onze bibliotheek)
 • Nieuwe leden stellen zich voor… (2 blz.)
 • Opsomming Nieuwe leden (nrs 2352 t/m 2364)
 • Wageningse wortels van Pieter Mondriaan en Kamares (5 blz.)
 • Een verhaal bij een onbekende foto (12 blz.)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek, deel 7 (2 blz.)
 • Stamreeks van bekende Veluwenaren, deel 6 (10 blz.)
 • Van kloostergoed naar herengoed – 8 eeuwen – Nunspeet (2 blz.)
 • De nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer, deel 2 (23 blz.)
 • Nieuwtjes en Weetjes (1 blz.)
 • Vragen en antwoorden (2 blz.)

 
Op de omslag:
familie Hoegen-Boeve (privécollectie Paul Bouw) – Foto M.C. Termaat

Verversing Online bibliotheek

De online bibliotheek op het Ledendeel is weer voorzien van nieuwe boeken.

Vanaf zaterdag 18 maart 2017 is er weer een nieuwe selectie van ca. 50 boeken te vinden in onze online bibliotheek, waaronder ook de boeken die speciaal door leden zijn aangevraagd. Een aantal boeken was reeds eerder via deze weg te vinden.

Deze keer zijn o.m. de volgende publicaties downloadbaar:
– 1.3.17 Schepenen aan de Zuiderzee. De magistraat van Harderwijk 1700-1750 (270 blz.)
– 1.4.13 Volkstelling van Harderwijk 1838-1840 + Huwelijken Harderwijk 1811-1930 (463 blz.)
– 1.4.68 Wetenswaardigheden van oude hofsteden (488 blz!)

Ook hierin kunt u weer zoeken naar mogelijke aansluitingen en/of aanvullende informatie. Alles bij elkaar een geweldige bron van informatie waarvoor u nu niet naar Barneveld hoeft af te reizen, maar die nu vanachter uw pc kunt doorzoeken.

In verband met het (grote) ruimtebeslag zijn de oude selecties weer verwijderd. Als u op een van deze boeken klikt, krijgt u een bericht te zien dat het boek is verwijderd; uiteraard kan zo’n boek wel weer worden aangevraagd. De VVG streeft ernaar om de online bibliotheek elke 3 tot 4 maanden te verversen.