3 nieuwe Publicaties

Er zijn nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 308 Apeldoorn;
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 13,00 en voor niet-leden € 19,50 (114 pagina’s)

Nr. 335 Spankeren;
Trouwboek 1666-1771.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,00 en voor niet-leden € 12,00 (58 pagina’s)

Nr. 336 Spankeren;
Trouwboek 1772-1810 en Huw.commissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,25 en voor niet-leden € 12,50 (64 pagina’s)

Publicatie 308 betreft een aangepaste publicatie; er zijn enkele kleine verbeteringen doorgevoerd en er is een index toegevoegd.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

pub336_spankeren_t1796-1811