Archief voor oktober 2020

Waterschap aantekeningen

Opnieuw een document met aantekeningen en transcripties van Evert de Jonge.

In de periode 2005-2007 verrichtte hij ten behoeve van een publicatie over 10 jaar Waterschap Veluwe onderzoek in diverse archieven van dijkgraafambten, polderdistricten en waterschappen op de Veluwe. Dit resulteerde in een boek getiteld: “Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe” (Utrecht 2007).
Het leek hem een goed idee zijn aantekeningen beschikbaar te stellen aan de vereniging, zodat ze gebruikt kunnen worden voor genealogen en historici.

Daarnaast werd door Evert een document met (waterschap) functionarissen aangeleverd. Dit bevat de namen van dijkschrijvers, heemraden en dijkgraven van Oost-, West- en Zuid-Veluwse dijk- en waterschappen (Uiteindelijk via fusies, het “Waterschap Veluwe”, thans “Waterschap Vallei en Veluwe”).

Beide documenten zijn op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken en is nu aangevuld met de volgende documenten:
– Veluwe; Waterschap aantekeningen
– Veluwe; Waterschap functionarissen

Bierbrouwen aantekeningen

Door Evert de Jonge werd aangegeven: Voor mijn boek “Bierbrouwen op de Veluwe. Een reis door het heden en verleden van bier, hop en brouwerijen” (Barneveld 2011) heb ik diverse gegevens verzameld om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van het onderwerp. Aangezien de redactie van onze vereniging een interessant themanummer heeft uitgebracht over bierbrouwers en bierbrouwen op de Veluwe (VG 2020, jrg. 45, nr.3), leek de tijd gekomen om al die gegevens via de website van VG beschikbaar te stellen.

Het document met aantekeningen en transcripties is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Veluwe; Bierbrouwen aantekeningen

Tijdschrift VG 2020 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 3, is verschenen.

Deze uitgave betreft een extra dik themanummer (132 blz.) met als onderwerp:
Bierbrouwers en bierbrouwerijen op de Veluwe.

In deze uitgave:
– Van het bestuur; o.m. over de versterking van de redactie en het bestuur.
– Van de redactie; over dit themanummer met vier verschillende artikelen.
– Brouwen en brouwers op de Veluwe; door Evert de Jonge (10 blz).
– Eper Brouwers – Genealogie van een brouwersfamilie; door Fer Jantzen (15 blz).
– De bierbrouwers Romeijn uit Barneveld; door Maatje van Steenbergen (34 blz).
– Cromhout; herbergiers en brouwers in het Ampt Brummen; door Hendrik Jan Hamer (63 blz).
– Vragen en antwoord; over bierbrouwerij ‘Het Witte Paard’ van Top & Co te Elburg.

Foto voorblad: ‘Stilleven’, schilderij van Jos van Riswick.
Zie voor zijn werk: www.jorisvanriswick.nl