Archief voor januari 2020

Verzameling woorden en begrippen

André Dumont uit Oss heeft met behulp van bevriende (amateur) genealogen een zeer uitgebreide Verzameling aangelegd van woorden en begrippen, voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen. Het document beslaat maar liefst bijna 600 pagina’s. Het bevat naast alle afkortingen en (latijnse) termen ook zaken als de graden van verwantschap, volksbenamingen voor de maanden of de omrekening naar de Gregoriaanse kalander. Kortom, een zeer nuttig overzicht voor elke genealoog die zich bezig houdt met het transcriberen van oude documenten. Via deze link kunt u het document downloaden; het is vrij te gebruiken, mits niet voor commerciële doeleinden.

Duik in je verleden

In Vrij Uit in de Telegraaf van 18 jan 2020 staat een leuk artikel over genealogie. Klik op de foto en bekijk het artikel.

Hattem – Impost (1660-1697)

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. de “Heffing van de impost in de stad, vrijheid en kerspel Hattem” aangeboden. De nieuwe transcriptie is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Hattem – Impost (1660-1697)

Bron: Streekarchief Epe-Hattem-Heerde, Oud-archief Hattem inv.nrs. 834-842, 912-913, 920, 924-925, 1267-1268, 1277, 1287.

Trefwoorden: Hattem; Stad, de Vrijheid, aan den Dijck, Voorbroeck / Voor het Broeck, Voskuil / Voskuijl, Wezep.

 

De transcriptie bevat een inleiding met een toelichting van de impost, een verklaring van de gebruikte schrijfwijzen en een overzicht van de bronnen. Het document is verder in 2 lijsten opgedeeld; de impost 1660-1676 en de impost 1676-1697.