Archief voor juni 2019

Tijdschrift VG 2019 nr.3

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 3, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van het bestuur; over beleidsplan, meerjarenbegroting en gewenste aanvulling van het bestuur.
  • Van de redactie; over de inhoud van dit tijdschrift en een oproep voor artikelen over bierbrouwers.
  • Van de bibliothecaris; over het Harskamper ‘Intradenboek’ met woordenlijst en index.
  • Romeijnen in het kerspel en ambt Voorst van de 18e eeuw (14 blz).
  • Genealogie en het archief v.d. Staten van Veluwe; deel 1: voormalige geestelijke instellingen (7 blz).
  • Persoonlijke merken in het Tinsregister van de Veluwe uit 1496 (3 blz).
  • Kinderen van ongehuwde moeders in Epe en Apeldoorn 1714-1779 (2 blz).
  • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel II, het 2e deel (20 blz).
  • Aanvullingen en correcties (3 blz). 
Foto voorblad:
L. Falk, Klooster Monnikhuizen.
Houtgravure periode 1800-1900, Collectie Geldersch Archief.

Schatcedullen (1604-1612)

Ambt Heerde

Dit kan als een logisch vervolg gezien worden op het vorige bericht, over Schatcedullen ambt Heerde (1592-1603). Ook deze transcriptie is door Evert de Jonge aangeboden en als download op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Het register werd van te voren opgemaakt door de lokale ontvanger van de schatting, zodat het handschrift gelijkmatig is. Bij de afhoring van de rekening werden de namen van de zetters bijgeschreven, waarschijnlijk door de landschrijver van Veluwe of een beambte van de ontvanger-generaal van Veluwe. Ook bracht de laatste veranderingen aan in de tekst, zodat bij de transcriptie minimaal twee soorten van handschriften zijn te constateren. Dit maakt het het soms lastig (aldus Evert de Jonge).

Afbeelding: Een pagina van het schattingsregister Heerde 1604.