Archief voor december 2018

Publicaties met korting

VVG-publicaties te koop met hoge kortingen van 70% of meer.

Vereniging Veluwse Geslachten heeft nog een beperkte voorraad papieren publicaties. Deze voorraad wordt nu met een flinke korting aangeboden.

Deze publicaties betreffen veelal transcripties van Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Veluwse plaatsen. In de bijlage zijn de meer dan 150 (!) verschillende publicaties, waar het om gaat, grijs gearceerd en de korting bedraagt minimaal 70% op de prijzen (voor leden en niet-leden) zoals genoemd in de bijlage. Wel kunnen daar nog verzendkosten bijkomen.

Hebt u belangstelling voor bepaalde publicaties? Stuur dan een mail naar penningmeester@veluwsegeslachten.nl en u hoort binnen 5 werkdagen of de door u gewenste publicaties nog beschikbaar zijn en wat de totale prijs is (inclusief de verzendkosten). Daarna beslist u pas. Nadat de penningmeester het overeengekomen bedrag heeft ontvangen, worden de publicaties u toegezonden.

Lijst met grijs gearceerde publicaties.

Tijdschrift VG 2018 nr.5

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 43 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van het bestuur; over o.m. de Veluwedag en de Geschiedenisquiz.
  • Van de redactie; met o.m. een oproep om kopij en een 4e redactielid.
  • Genealogie van Claas Gerrits(en) Keijser, deel 2 (10 blz).
  • Moord op de bakkersvrouw, Harskamp 1899 (15 blz).
  • Vragen en antwoorden; met vragen (oproepen) van leden.
  • Het geslacht ‘van Ojik’ – regio Veenendaal (20 blz).
  • Aanvullingen en correcties.
  • Mededeling over 3 nieuwe publicaties (348 t/m 350).
  • Nieuwtjes en weetjes; inv.nr 803 als pdf beschikbaar.

 
Foto voorblad:
Dokter Kimmijser en zijn koetsier Evert Jan van der Kaa.
Vermoedelijke bron: Vereniging Oud-Lunteren.