Schatcedullen (1604-1612)

Ambt Heerde

Dit kan als een logisch vervolg gezien worden op het vorige bericht, over Schatcedullen ambt Heerde (1592-1603). Ook deze transcriptie is door Evert de Jonge aangeboden en als download op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Het register werd van te voren opgemaakt door de lokale ontvanger van de schatting, zodat het handschrift gelijkmatig is. Bij de afhoring van de rekening werden de namen van de zetters bijgeschreven, waarschijnlijk door de landschrijver van Veluwe of een beambte van de ontvanger-generaal van Veluwe. Ook bracht de laatste veranderingen aan in de tekst, zodat bij de transcriptie minimaal twee soorten van handschriften zijn te constateren. Dit maakt het het soms lastig (aldus Evert de Jonge).

Afbeelding: Een pagina van het schattingsregister Heerde 1604.

Schatcedullen ambt Heerde

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. “ambt Heerde” aangeboden. De nieuwe transcriptie is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken.

Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Schatcedullen ambt Heerde (1592-1603)

Bron: Gelders Archief, Oud-archief stad Arnhem inv.nr. 5910-5912.

In het oud-archief van Arnhem bevinden zich schatcedullen, maancedullen en verbalen van uitzetting van pondschatting en verponding in de verschillende ambten op de Veluwe, 1592-1799 (inventarisnummers 5910-5959).

Deze transcriptie bevat, per buurtschap van ambt Heerde, een namenlijst van schattingplichtigen in 1592 en later.
Naast het dorp Heerde, worden behandeld: de dorpen Veessen, Vorchten en Wapenveld en de buurtschappen Hoorn, Markluiden en Werven.
De schatcedullen werden aangelegd om de schatting – de aanslag in de grondbelasting – te noteren. Deze belasting, ook wel pondschatting genoemd, werd voor 1590 niet geregeld geïnd, maar door de oorlogsvoering werd het een jaarlijkse aangelegenheid. De aanslag werd berekend over de waarde van het onroerend goed.

Tijdschrift VG 2019 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over een nieuw beleidsplan met meerjarenbegroting, de volgende Veluwedag en de AVG.
 • Van de redactie; met o.m. een introductie van de artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over o.m. ontvangen publicaties/boeken met recensies.
 • Nogmaals het geslacht Bourgonje; deel 2 (14 blz).
 • Nachtwachten en lantaarnopstekers in Bennekom (8 blz).
 • Hendrickje Stoffels, huisvrouw en geliefde van Rembrandt van Rijn (3 blz).
 • Een spoorloos verdwenen voorvader (6 blz).
 • Vernoemingsreeks van Fennigje van de Mars (2 blz).
 • Nakomelingen van ‘Broek Jan’ Hamer; deel 2 (12 blz).
 • Aanvullingen en correcties (2 blz).

 
Foto voorblad:
Portret van Hendrickje Stoffels, ca. 1656/1658 door Rembrandt.
Gemäldegalerie, Staatliche Museen, Berlijn-Dahlem.

Online boekplaatsing 17

De online bibliotheek op het Ledendeel is weer voorzien van nieuwe boeken.

Vanaf donderdag 14 maart 2019 is er weer een nieuwe selectie van ca. 50 boeken te vinden in de digitale bibliotheek, waaronder ook de boeken uit kast 1 t/m 4 en de ‘AG-nummers’ die speciaal door leden zijn aangevraagd. ‘AG-nummers’ zijn familieboeken, kwartierstaten en parentelen die ooit door VVG-leden aan de bibliotheek zijn verstrekt en nu digitaal beschikbaar worden gesteld via onze website.

Er zijn nu ook weer een aantal boeken online beschikbaar gesteld die nog niet eerder geplaatst zijn, zoals:

 • 1.2.17 Leenregister van Didam, Baer, Overkwartier en uitheemse leenen (bestaande uit 3 losse delen).
 • 2.1.19 Steenderen; Doopboek 1692-1811 (74 blz) en Trouwboek 1678-1758 met index (131 blz).
 • 2.2.10 Het Namenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
 • 2.3.11 Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636).
 • 2.3.15 Stichting St.Nicolai Broederschap. De geschiedenis van de Stichting te Arnhem 1351-1993.

Hierin kunt u weer zoeken naar mogelijke aansluitingen en/of aanvullende informatie. Alles bij elkaar een geweldige bron van informatie waarvoor u nu niet naar Barneveld hoeft af te reizen, maar die u nu vanachter uw pc kunt doorzoeken.


In verband met het (grote) ruimtebeslag zijn de oude selecties weer verwijderd. Als u op een van deze boeken klikt, krijgt u een bericht te zien dat het boek is verwijderd; uiteraard kan zo’n boek wel weer worden aangevraagd. De VVG streeft ernaar om de online bibliotheek elke 3 tot 4 maanden te verversen.

Al vanaf begin 2014 worden boeken uit onze bibliotheek online aangeboden op het Ledendeel. In verband met het (grote) ruimtebeslag worden steeds ca. 50 boeken geplaatst gedurende 3 tot 4 maanden waarna de online bibliotheek weer ververst wordt. Dit is nu de 17e keer dat weer een ‘plaatsing’ is uitgevoerd!


Foto op startpagina en deze pagina: uit boek 2.3.11.

De vestingwerken van Arnhem en de voornaamste gebouwen daarbinnen, waaronder de kerk van het Sint Catharinae Gasthuis aan de Bakkerstraat (omstreeks 1577). Tekening van Arnoldus Buchelius (1565-1641).

Tijdschrift VG 2019 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 44 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Van het bestuur; over o.m. het “Witte vlekken”-plan, de GBA en mtDNA.
 • Van de redactie; met o.m. een introductie van de artikelen in deze uitgave.
 • Van de bibliothecaris; over o.m. een getekende stamboom en 2 boekrecensies.
 • Verslag van de Veluwedag 2018 (2 blz).
 • Een teut die wortelde rond Barneveld (10 blz).
 • DNA-Blog 3 met een reactie op vorige blogs (8 blz).
 • Nogmaals het geslacht Bourgonje; deel 1 (21 blz).
 • Aanvullingen en correcties (4 blz).
 • Vragen en antwoorden.
 • Nieuwtjes en weetjes.

Foto voorblad:
Het schilderij “De Marskramer” van Jheronimus Bosch,
uit de collectie van Museum Boijmans van Beuningen.


CD19 online

Onder “Ledenservice” zijn nu de publicaties 282 t/m 326 van CD19 te downloaden.

Binnen één jaar zijn nu meer dan 100 publicaties van 3 CD’s gratis aan leden beschikbaar gesteld:

 • CD17 (publ. 214 t/m 249), verschenen febr. 2014, online: juli 2018;
 • CD18 (publ. 250 t/m 281), uitgebracht juni 2015, online: juli 2018;
 • CD19 (publ. 282 t/m 326), uitgebracht oktober 2015, online: nu!

Publicatie 283 (verponding Nijkerk) was niet op de CD opgenomen; deze publicatie was uit de roulatie genomen omdat hij incompleet bleek.
Uiteraard zult u in de digitale versies geen index meer vinden, omdat men nu in meerdere bestanden kan zoeken en omdat met de uniformering van de publicaties de paginaverwijzing niet meer klopte.

Voor meer informatie over de betreffende publicaties, zie de opsomming (zoek op CD19):
https://www.veluwsegeslachten.nl/onze-informatie/publicaties/publicatielijst/

Uiteraard zijn de aangegeven CD’s ook voor niet-leden nog steeds te koop; actuele prijsinformatie is te vinden in:
https://www.veluwsegeslachten.nl/openbaar/vvg/vvg_publicaties_cd_index.pdf

Bestellen kan via pagina:
https://www.veluwsegeslachten.nl/onze-informatie/cdsendvds/

Tijdschriften 2015 online

Op het Ledendeel zijn de de tijdschriften VELUWSE GESLACHTEN van 2015 online gezet.

In deze uitgaven onder meer:

 • Herinneringen aan de eerste jaren.
 • Bestuur op de Veluwe.
 • Archiefbronnen etc.
 • Handmerk of wapen? Bewijslast in de zeventiende eeuw.
 • Het rechterlijk archief van Veluwe en Veluwezoom (2 delen).
 • Twee opmerkelijk zaken in Hattem 1583.
 • Minderjarigheid, momberschap(sverborging) en boedelinventarissen.
 • Inwoners van Harskamp in het midden van de 17e eeuw.
 • Een boek uitgeven! Droom van veel genealogen.

 • Genealogie en big data.
 • Genealogie Aartsen – Harskamp, Hoog Baarlo, Velp.
 • Genealogie Aar(t)sen – Apeldoorn.
 • Genealogie Bellert – Apeldoorn.
 • Genealogie Van de Brug – Elspeet.
 • Genealogie van mijn stamgrootvader Berendt Hamer.
 • Genealogie Frens / Van Kampen – oorsprong Elspeet (deel 1).
 • Genealogie Menthen.

 • Er was eens een familie Corrij.
 • Kwartierstaat Teunis (Teus) van Beek (2 delen).
 • Kwartierstaat van Gerrit Jan Stoffer.
 • Laat Middeleeuwse Van Delen – Harderwijk.
 • Lambertus Hendrik Slotemaker, predikant – Arnhem.
 • Parenteel van Jan Cornelissen van Garder – Barneveld.
 • Stamreeks Hendrik Bouwheer.

Privacyreglement VVG

AVG ingevoerd in 2018

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Met deze verordening zijn de privacyrechten van gebruikers versterkt en uitgebreid. Naar aanleiding van de invoering van deze verordening is nu ook voor VVG een Privacyreglement opgesteld en ingevoerd. In dit reglement is vastgelegd hoe wij als vereniging omgaan met uw persoonsgegevens. Via de link kunt u het reglement downloaden. Secretaris VVG treedt binnen de vereniging op als Functionaris Gegevens-bescherming. Voor al uw vragen hierover kunt u met hem contact opnemen.

Nieuwe publicaties (347 en 351)

Er zijn opnieuw 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen:

Nr. 347 Putten; Huwelijkscommissarissen 1796-1811 (met index)
Een transcriptie van G.H. Klopman.
Het betreft hier register RBS 1321.1
Prijs voor leden € 10,00 en voor niet-leden € 15,00 (71 pagina’s)

Nr. 351 Achterveld; Begraafboek RK 1713-1814
Een transcriptie van G.H. Klopman.
De originelen berusten bij het Archief Eemland, toegang 0605, inv.nrs 528 en 529.
Prijs voor leden € 6,50 en voor niet-leden € 9,75 (31 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Publicaties met korting

VVG-publicaties te koop met hoge kortingen van 70% of meer.

Vereniging Veluwse Geslachten heeft nog een beperkte voorraad papieren publicaties. Deze voorraad wordt nu met een flinke korting aangeboden.

Deze publicaties betreffen veelal transcripties van Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Veluwse plaatsen. In de bijlage zijn de meer dan 150 (!) verschillende publicaties, waar het om gaat, grijs gearceerd en de korting bedraagt minimaal 70% op de prijzen (voor leden en niet-leden) zoals genoemd in de bijlage. Wel kunnen daar nog verzendkosten bijkomen.

Hebt u belangstelling voor bepaalde publicaties? Stuur dan een mail naar penningmeester@veluwsegeslachten.nl en u hoort binnen 5 werkdagen of de door u gewenste publicaties nog beschikbaar zijn en wat de totale prijs is (inclusief de verzendkosten). Daarna beslist u pas. Nadat de penningmeester het overeengekomen bedrag heeft ontvangen, worden de publicaties u toegezonden.

Lijst met grijs gearceerde publicaties.