Nieuwe publicaties 322 en 323

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 322 Achterveld, Doopboek RK 1750-1810
en Barneveld, Doopboek RK 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (32 pagina’s)

Nr. 323 Vaassen,
Trouwboek 1643-1655, 1670-1707 en Doopboek 1772-1811.

Een transcriptie van J. Dolleman.
Prijs voor leden € 7,25 en voor niet-leden € 11,00 (69 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub322_barneveld_d1796-1811