Kerkboek Epe (1605-1625)

Het Kerkenboek van Epe (1605-1625).

Streekarchief Epe, Hattem en Heerde, Archief NH-kerk Epe, invnr. 1

Transcriptie: 66 pagina’s
Door: Evert de Jonge

Inleiding
Het eerste inventarisnummer van de voormalige NH-kerk van Epe betreft een verzameling ingebonden stukken, namelijk een lidmatenlijst, de doop- en trouwinschrijvingen, overzichten van de inkomsten en aantekeningen over de ontvangst van de kerken- en vicarieëngoederen. De transcriptie betreft alleen de laatstgenoemde goederen. De lijsten zijn merendeels door ds. Rutgerus Vittaeus, predikant van Epe, aangelegd of overgeschreven uit andere registers.

20141114_kerkboek-epe
Het kerkboek en de transcriptie
Door Evert de Jonge is aangegeven:
In mijn ruim 40 jaar onderzoek in archieven heb ik zelden zo’n kriebelig handschrift gezien als in het kerkboek van Epe. Iemand lijkt er een sport van gemaakt te hebben om zo klein mogelijk schrijven. Of was het zuinigheid? Maar wie was hij? Aangezien op diverse plekken Vittaeus getuigt dat hij het desbetreffende register maakte lijkt het om zijn handschrift te handelen. Hiernaast is een scan van een pagina aangegeven (klik op de afbeelding voor een grotere weergave).
In mijn transcriptie zijn de door een inventarisator met potlood aangebrachte folionummers overgenomen. Ook heb ik afkortingen gebruikt die gemakkelijk terug te vinden zijn. De in het kerkboek gebruikte taal is middelnederlands, echter met een ‘Duitse’ inslag. De taal in de transcriptie is aangepast, echter daar waar dat mogelijk tot een onjuiste indruk zou leiden is er letterlijk getranscribeerd. Ook zijn toponiemen deels wel en deels niet vernederlands.

Kerkboek Epe (1605-1625).