Index 2014 digitaal beschikbaar

index2014
INDEX 2014 DIGITAAL BESCHIKBAAR

Gebruikelijk wordt aan het eind van het jaar een index samengesteld van alle namen in de tijdschriften van het afgelopen jaar. Deze Index wordt dan als bijlage bij de laatste uitgave van dat jaar verzonden.

Voor leden zijn de tijdschriften t/m 2013 reeds via het ledendeel te doorzoeken en te downloaden.

We hebben gemerkt dat de vraag naar de Index minimaal is en mede daarom heeft het bestuur van de VVG besloten om de Index nu in het openbare deel van onze website digitaal beschikbaar te stellen.

Index Veluwse Geslachten – Jaargang 39, 2014 (PDF, 68 pagina’s)

Via bovenstaande link kunt u de Index 2014 openen en downloaden. Voor leden, die de Index 2014 beslist op papier wensen te ontvangen, is het mogelijk een papieren exemplaar aan te vragen bij het secretariaat.

Dick van de Heg

Secretaris