Publicaties digitaal

Wageningen Huwelijkscommissarissen 1807-1811 (en 1802)

Voorwoord

In het Oud-Archief van het gemeentearchief van Wageningen staat onder inventarisnummer 196 het 'Burgerboeck der stadt Waegeningen'. De oudste vermeldingen van burgers stammen uit 1561 en de laatste uit 1794. Omdat Wageningen al in 1263 of omstreeks die tijd stadsrechten had, moeten er voor 1561 Wageningse burgers geweest zijn. Wellicht kunnen wij in andere archiefstukken, bewaard te Wageningen, te Arnhem of elders nog meer namen van Wageningse burgers tegen komen, maar dan zijn wij afhankelijk van toeval vondsten. Zo vond ik in de inventaris van het archief der Geldersche rekenkamer, door A.H. Martens van Sevenhoven, dat ca. 1456 Derick van Delen burger van Wageningen was geworden. Wellicht zullen ook nog namen van burgers uit de periode 1561-1794 elders gevonden worden, want het is niet onmogelijk dat sommigen vergeten zijn om in het Burgerboeck ingeschreven te worden. Zo vond ik een aantal aanvullingen in een boekje "Reglement voor de Vier Gilden, Wageningen, 1860, 39p'. Dit boekje geeft de namen vanaf 1724 tot 1796, maar de opgenomen namen betreffen alleen diegenen die lid waren van één van de vier ambachtsgilden. De namen van de burgers werden door mij uit het Burgerboeck overgenomen.

De tussen ( ) geplaatste gegevens zijn gehaald uit naamlijst van gerechtigden 1725-1790. Bijlage van het reglement voor de Vier Gilden, 1860.

A.C. Zeven
 

Auteur
A.C. Zeven
Jaar van uitgifte
1984
Pagina's
22
Plaats
Wageningen
Nummer publicatie
031

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top