Publicaties digitaal

Hattem Doopboek 1634-1642 en 1653-1683

Voorwoord

In deze transcriptie van het doopboek van Hattem zijn de gegevens "naar de letter" overgenomen en is alleen de steeds terugkomende toevoeging: "een kint" of "een kint gedoopt" ook wel "1 k", ten gunste van de leesbaarheid, weggelaten. Gesorteerd is op voornaam. Daar, waar het patroniem ontbrak, maar toch middels vulgo of alias c.q. beroep of plaats, logisch was tussen te voegen, is dit gedaan. Waar geen enkele logische mogelijkheid was, is gekozen voor N.N. evenals de verwijzing naar "Onechte" onder de letter O is te vinden.

Om verder een inzicht te krijgen omtrent de woonplaatsen, de beroepen en de eventuele reeds bestaande familienamen c.q. vulgo/alias, is hiervan een alfabetische bijlage gevoegd.

Huwelijken: Voor zover een juiste combinatie van zowel de mansnaam als wel de vrouwsnaam overeenstemden, zijn de desbetreffende huwelijken vermeld van de plaatsen: Heerde, Oene, Oldebroek, Elburg, Nunspeet en Epe. De Geldersche huwelijken van Hattem beginnen eerst in 1692, zodat dit voor deze 10-jaren tafel nog van weinig nut kan zijn.

Toelichting: Daar waar het patroniem niet gegeven was, werden () geplaatst ter latere aanvulling. Werden toevoegingen gebruikt c.q. toch patroniemen geplaatst welke niet in de originele tekst stonden, dan zijn deze ook weer tussen () opgenomen. Bij dubbele doopnamen plaatsten wij een - tussen de twee namen als het duidelijk om een dubbele voornaam ging; anders zonder - vermeld. Zie ook de lijst van afwijkende voornamen in de bijlagen.

Utrecht, juni 1991

Frans Doornwaard Thz
 

Auteur
F. Doornwaard Thz
Jaar
1993
Pagina's
86
Plaats
Hattem
Nummer
188
Soort
Doopboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 4,30

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top