Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe

Kaart.van.ChristiaanSgroten.uit.1564Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe

Nadat de Reformatie op de Veluwe (ca. 1581-1590) werd ingezet werden de voormalige geestelijke goederen van RK-instellingen geconfisqueerd. Omstreeks 1598-1600 werd een inventarisatie van deze goederen gemaakt, die werden opgetekend in twee lijvige protocollen. Van een deel is door Evert de Jonge een transcriptie gemaakt. Het betreft kloosters en kerken op de Oost-Veluwe.

Voor de volledige geschiedenis van de confiscatie en de mogelijkheden voor genealogisch onderzoek wordt verwezen naar het artikel in VG, 26e jrg. (2001), pag. 253 e.v. ‘Archieven van geestelijke instellingen als bron van genealogisch onderzoek’.

Transcriptie Geestelijke goederen op de Oost-Veluwe