Foto-impressie Veluwedag 2014

Zaterdag 4 oktober 2014 was het in Barneveld weer Veluwedag, de jaarlijkse contactdag van de Vereniging Veluwse Geslachten. Tijdens de Veluwedag is – zoals gebruikelijk – ook de Jaarvergadering gehouden. Naast de gebruikelijke elementen zoals onderling contact en informatie-uitwisseling, de verkoop van publicaties, het bezoeken van de bibliotheek en het Barnevelds gemeentearchief, stond de Veluwedag dit jaar ook in het teken van het kadaster.

De foto’s hieronder geven een impressie van een zeer geslaagde en goed bezochte Veluwedag 2014.