Foto-impressie Veluwedag

Korte foto-impressie van een geslaagde Veluwedag 2013
Veluwedag 2013 - Onderling contact
Zaterdag 5 oktober 2013 is weer de jaarlijkse Veluwedag gehouden. Meer dan 50 leden wisten de weg te vinden naar het Gemeentehuis in Barneveld. Een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gegevens uit te wisselen.
Veluwedag 2013 - Uitzoeken gegevens
Velen namen de gelegenheid te baat om in de bibliotheek naar gegevens te zoeken of andere bronnen te raadplegen.
Veluwedag 2013 - VVG-stand
En uiteraard weer volop gelegenheid om te snuffelen in de vele VVG-publicaties.
Veluwedag 2013 - ALV

Voorzitter Cees de Jong tijdens de Algemene Ledenvergadering, waarbij hij de leden meenam door de diverse agendapunten zoals notulen, financieel verslag, korte terugbik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar komende ontwikkelingen.

 

Veluwedag 2013 - Bibliotheek
Tijdens de Algemene vergadering ook aandacht voor het scanproject. Inmiddels is dit project in volle gang. Ruim 150 boeken uit de bibliotheek zijn al gescand, evenals veel genealogieën en kwartierstaten. Zodra de site daarvoor gereed is, gaan deze op het ledendeel worden geplaatst.
Veluwedag 2013 - Kascontrolecomissie

Penningmeester Cil van den Brink en Tineke Hazeu, lid van de kascontrole commissie nemen de leden mee door het financiële wel en wee van de vereniging. 

Veluwedag 2013 - Gerco Klopman

Gerco Klopman treedt terug als lid van de redactiecommissie. Hij wordt door de voorzitter in het zonnetje gezet omdat hij zich vele jaren met heel veel energie heeft ingezet voor het verenigingsblad. De dank gaat gepaard met bloemen, wijn en applaus.

Veluwedag 2013 - Lezing in raadszaal
Na de Algemene Ledenvergadering presenteerde de voorzitter in de raadszaal van Barneveld de vernieuwde VVG-website waarbij hij inging op de diverse veranderingen en op de mogelijkheden die de leden de komende tijd gaan krijgen via het ledendeel van de site.
 Veluwedag 2013 - Lunch
En daarna was het tijd voor de lunch.
Veluwedag 2013 - DickVeluwedag 2013 - Boek Over de Heg gekeken
Secretaris Dick van de Heg heeft onlangs het boek “Over de Heg gekeken” geschreven en in eigen beheer uitgegeven. Tijdens het middagprogramma ging hij in op alle facetten die daarbij van belang zijn. Een geanimeerde lezing met veel vragen van leden die ook belangstelling hebben voor het publiceren van hun familiegeschiedenissen.
Kortom, een geslaagde dag