Scans

Door Evert de Jonge worden vanaf 2011 transcripties aangeboden om op onze website te publiceren. De in 2016 door Evert aangeboden scans betreffen door de stichting HGP (Stichting tot Bevordering van historische en genealogische publikaties) uitgegeven bronnenpublicaties van Evert en door Evert overgeschreven c.q. gekopieerde bronnen. Vanaf eind 2016 worden ook door andere leden transcripties aangeboden. Hieronder zijn verwijzingen naar de betreffende documenten opgenomen. Het overzicht is gesorteerd op de plaats of streek waarop het document (voor het merendeel) betrekking heeft.

Omdat de overgeschreven c.q. gekopieerde bronnen niet voorzien zijn van een toelichting, is deze hieronder aangegeven (met een verwijzing naar de vindplaats). Evert: “Toen ik als jongeman van 15 jaar startte met genealogisch onderzoek waren mijn financiën niet van dien aard dat ik het mij kon veroorloven veel fotokopieën te maken. Bovendien was dat relatief een dure aangelegenheid; namelijk fl. 0,70 (of meer) per kopie. Tegenwoordig knip je hele boeken in een uur tijd weg met je digitale toestelletje of vind je de bron op internet!”

De aangeboden documenten (met scans, transcripties of beiden) zijn zoveel als mogelijk gegroepeerd op locatie. Let op: De scans zijn opgenomen in PDF-bestanden van forse omvang (ca. 12 tot 80 MB!).

Veluwse plaatsen (en personen)

Veluwe en Veluwezoom

Overig