Digitale bibliotheek

RabofondsDe VVG-bibliotheek in Barneveld bevat meer dan 3000 boeken en documenten met een schat aan genealogische informatie. Lang was het noodzakelijk naar Barneveld te komen om daar ter plekke onderzoek te doen. Met de opkomst van internet en het feit dat steeds meer genealogen hun hobby thuis vanachter hun pc beoefenen, is besloten zoveel mogelijk boeken en documenten te scannen en via deze site aan leden ter beschikking te stellen. Met een donatie vanuit het RABO-fonds is in 2013 de benodigde apparatuur aangeschaft en zijn zoveel mogelijk boeken gescand.
ScanapparatuurOm een boek te kunnen scannen, wordt eerst de rug verwijderd. Daarna worden de losse bladen gescand en na het scannen wordt het boek weer opnieuw voorzien van een rug. Via speciale software worden de gescande pagina’s zoveel mogelijk omgezet in gewone tekst. Uitzondering hierop vormen de handgeschreven documenten. De scans zijn in de vorm van PDF’s op de site gezet en kunnen daar – indien ze zijn omgezet naar gewone tekst – op  eenvoudige wijze worden doorzocht met b.v. Acrobat reader.  Alleen wanneer in het originele document sprake is van geschreven tekst, is het niet mogelijk om deze tekst doorzoekbaar te maken.

 

De ingescande boeken en documenten zijn voor leden beschikbaar via de digitale bibliotheek en deze is te vinden op het ledendeel van deze site. Om wille van het ruimtebeslag wordt steeds een wisselende selectie boeken op het ledendeel gezet. Om de 3 maanden wordt de selectie gewisseld. Via de berichten op de Startpagina wordt u hierover op de hoogte gehouden. Leden hebben de mogelijkheid boeken aan te vragen die zij graag geplaatst willen zien. De aangevraagde boeken worden dan in de eerstvolgende selectie meegenomen.

Om toegang te krijgen tot de digitale bibliotheek, moet u via de pagina Ledenservice inloggen als lid.

Ter illustratie van wat u in de digitale bibliotheek kunt aantreffen, kunt u op onderstaande boeken klikken:

  Fam Buijtenhuijs   Veluwsche geslachten   Over de Heg gekeken
  Bibliotheeknummer 1.1.22:
Familiebeschrijving. Familie Buij­ten­huijs van de Wezenberg.
Door Ab Buitenhuis
  Bibliotheeknummer 1.1.3:
Veluwsche Geslachten uit de Schout­ambten van Putten en Nijkerk in de XVde en XVIde eeuw.
Door Mr. W. de Vries
  Bibliotheeknummer 1.2.35:
Over de Heg gekeken. Een bewogen familie­geschiedenis.
Door Dick van de Heg