E-mail

Voor de onderstaande onderwerpen kunt u contact met ons opnemen. Als het u niet duidelijk is waar u precies met uw vraag naar toe moet, stuur deze dan naar de secretaris. Deze zorgt er dan voor dat uw vraag op de juiste plek terecht komt.

Als u op een van de links drukt, krijgt u een contactformulier te zien. Na invulling en verzending wordt het contactformulier automatisch naar de juiste instantie doorgestuurd.

Aanmelden als VVG-lid
Inschrijven voor Nieuwsbrief
Wijzigingen in ledenadministratie
Bestellingen van publicaties, CD’s en DVD’s

– Aanvragen inloggegevens ledendeel
Aanvragen bibliotheekboeken
– Genealogische helpdesk Veluwe
Heraldiek

– Redactie tijdschrift
– Redactie nieuwsbrief
Redactie website

Vragen aan de voorzitter
Vragen aan de penningmeester
Voor alle overige vragen: secretaris

Naast bovengenoemde contactformulieren is ook nog het volgende formulier beschikbaar. Dit formulier wordt niet automatisch doorgestuurd, maar moet na invulling en ondertekening naar de penningmeester worden gestuurd of gemaild.

Machtiging automatische incasso