Veluwedag 2020 gaat niet door

De jaarlijkse Veluwedag stond gepland voor zaterdag 3 oktober 2020. Tijdens deze dag zou – zoals te doen gebruikelijk – ook onze Algemene Vergadering worden gehouden.

Tot nu toe had het bestuur de mogelijkheid nog open gehouden om deze dag – al dan niet in aangepaste vorm – te organiseren, maar de huidige stand van zaken op het gebied van maatregelen tegen COVID-19 heeft ons helaas moeten doen besluiten om de Veluwedag 2020 definitief niet door te laten gaan. Hierbij heeft een rol gespeeld dat de Gemeente Barneveld een zeer restrictief beleid voert als het gaat om toegang tot het gemeentehuis. Zo is toegang tot de lees-/studiezaal nog steeds niet mogelijk en wordt er geen toestemming verleend om evenementen in het gemeentehuis te houden. Mogelijk gaat dat na 1 september veranderen, maar dit is niet waarschijnlijk vanwege de kans op een tweede coronagolf. Het bestuur heeft geen alternatieve locatie gezocht, omdat zij het zo wie zo niet verantwoord vindt om nu een groep mensen bijeen te brengen waarvan een aanzienlijk deel tot een risicogroep behoort.

Het niet door laten gaan van de Veluwedag betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering in zijn normale vorm niet doorgaat. Toch moeten diverse besluiten worden genomen over de financiën en het door het bestuur gevoerde en nog te voeren beleid. Ook zal de huidige secretaris, Heimen Hooijer, het bestuur verlaten en zijn er maar liefst drie leden die zich kandidaat hebben gesteld voor het bestuur en wier benoeming door de leden moet worden goedgekeurd.

Het bestuur is nog aan het uitwerken op welke manier zij een alternatieve Algemene Ledenvergadering vorm kan geven. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we daarover berichten.

Namens het bestuur,

Cees de Jong
Voorzitter VVG

Tijdschrift VG 2020 nr.2

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 2, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Van het bestuur; o.m. over Covid-19, oversterfte en de bouw van onze nieuwe website.
  • Van de redactie; over reacties op de vorige uitgave en de inhoud van deze uitgave.
  • Van de bibliothecaris; over voor onze bibliotheek ontvangen boeken, boekjes en genealogieën.
  • Deel 2 van: De Hammekens in Nijkerk; door Peter van de Born (16 blz).
  • Levensloop van Klaas Fokko van der Wal; door kleinzoon Jan Fokko van der Wal (8 blz).
  • Kist, Dokter of Steenvoord? door Gerrit Kouwenhoven (6 blz).
  • Fragmentgenealogie van Hermina Docter; door Hendrik Jan Hamer (4 blz).
  • Deel B van: Genealogie Van de Geest; door G.H. Klopman (14 blz).
  • Aanvullingen en correcties; m.b.t. kwartierstaat Heerikhuisen (13 blz) en het artikel Van de Vosse (2 blz).

Foto voorblad: Klaas Fokko van der Wal met zijn zusje Truus en zijn broertje Fokko.

Tijdschrift VG 2020 nr.1

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 45 nummer 1, is verschenen.

Wolvenpremie (1593-1629)

Sinds 19 maart is het boek “Wolven op de Veluwe. Hun geschiedenis en terugkeer”, geschreven door Evert de Jonge, verkrijgbaar.

Studiezaal Gemeentearchief

De Studiezaal van het Gemeentearchief van Barneveld is gesloten t/m 6 april.

Monnikenwerk

Er is monnikenwerk verricht met de bronuitgave van de dijkrollen, uit de periode 1494–1716, van de zeepolder Arkemheen.

Zitplaatsen in de Hervormde kerk van Bennekom per 26-01-1761

Voor ons is het momenteel de gewoonste zaak van de wereld dat de zitplaatsen in de kerk vrij toegankelijk zijn voor iedereen.

Hattem – Impost (1660-1697)

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. de “Heffing van de impost in de stad, vrijheid en kerspel Hattem” aangeboden.

Hulp gevraagd bij Apeldoornse familienamen

In 2020 wil Evert de Jonge een boek publiceren over het ontstaan, de herkomst en het gebruik van familienamen in de gemeente Apeldoorn.

Nieuwe publicaties (356 t/m 363 en 365)

Van de hand van P. van der Lee zijn 8 nieuwe publicaties van Nijkerk verschenen over de periode 1593 t/m 1730.