CD 20 (Publicaties 327-355)

Nieuwe CD verschenen bij de Vereniging Veluwse Geslachten.

Herziene publicaties 1 t/m 50

De publicaties 1 t/m 50 zijn geheel herzien.

Nieuwe publicaties (352 t/m 355)

Er zijn 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen.

CD19 online

Onder “Ledenservice” zijn nu de publicaties 282 t/m 326 van CD19 te downloaden.

Nieuwe publicaties (347 en 351)

Er zijn opnieuw 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen

Publicaties 214 t/m 281 online

Cadeau voor onze leden!

Publicatie 334

Er is een nieuwe publicatie in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 334 Ermelo;
Huwelijkscommissarissen 1796-1813.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (29 pagina’s)

Nieuwe publicaties 332 en 333

Er zijn weer 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 332 Ermelo

Begraafboek 1761-1811
Een transcriptie van G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (48 pagina’s)

Nr. 333 Wageningen

Burgerboek 1632 – 1802
Een transcriptie van A.C. Zeven
Prijs voor leden € 15,00 en voor niet-leden € 22,50 (143 pagina’s)

Doodboek Ermelo 1761Publicatie 332 betreft het begraafboek (of: doodboek) van Ermelo over de jaren 1761 – 1811 (RBS 687). De scans van de originele teksten zijn in te zien via de website van het Gelders Archief of via www.zoekakten.nl.
Het originele begraafboek bevat tevens een index op de namen der overledenen. Deze is hier achterwege gelaten aangezien deze reeds bestaat in de vorm van publicatie 123.

 

 

Picture2Publicatie 333 is een zeer uitgebreide publicatie van de hand van onze oprichter en erevoorzitter A.C. Zeven.  Het gaat hier om het Burgerboeck der stadt  Waegeningen dat te vinden is in het Oud-Archief van het Gemeentearchief van Wageningen onder inventarisnummer 196. In 1984 is het Burgerboeck Wageningen ook al uitgegeven als VVG-publicatie 30. Hierin waren toen voornamelijk  de namen en jaren van burgerwording uit het Burgerboeck opgenomen.

Deze nieuwe publicatie 333 bevat echter een grote hoeveelheid genealogische aanvullingen die in de jaren 80 zijn verzameld en o.m. afkomstig zijn van o.m. Ir. C.B. Roest, mw H.A. Gijsbertsen, Ir. G. van Beijnem, Ir. W. van de Westeringh en A.G. Steenbergen.  En natuurlijk uit de eigen verzameling van A.C. Zeven. En verder zijn veel gegevens en foto’s toegevoegd uit “Wie woonden waar in de binnenstad van Wageningen”, uit het Wageningse zegelboek en uit het Wapenboek van de heer A.C. Zeven. Kortom, een rijke bron van informatie voor eenieder die voorouders in Wageningen heeft.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag

  • op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
    • onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Publicaties 308 en 331

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 308 Apeldoorn (Herziene uitgave),
Huwelijkscommissarissen 1796-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 9,90 en voor niet-leden € 14,85 (97 pagina’s)

Nr. 331 Lunteren,
Begraafboek 1754-1813.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,15 en voor niet-leden € 12,25 (72 pagina’s)

In 2011 is publicatie 308 Huwelijkscommissarissen Apeldoorn uitgegeven. Nu werd daarin aangegeven dat een deel van de originele boeken niet meer bestond. Er zat dus een behoorlijk “gat” in het overzicht. Later bleek echter dat die boeken er wel degelijk zijn. Daarnaast bleek dat er in de bestaande transcriptie een fors aantal huwelijken niet vermeld stond, terwijl die er wel waren. Daarom is de oorspronkelijke publicatie 308 aangevuld en helemaal gecontroleerd.
Deze publicatie betreft dus een fors uitgebreide en herziene publicatie 308.

Publicatie 311 omvat de transcripties van het begraafboek van Lunteren over de jaren 1754 – 1813 (R.B.S. 597, 598 en 599). De scans van de originele teksten zijn in te zien via de website van het Gelders Archief of via www.zoekakten.nl

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Barneveld, december 2015

Publicaties 327 t/m 330

Er zijn 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 327 Lunteren,
Huwelijkscommissarissen 1796-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (27 pagina’s)

Nr. 328 Ede,
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (36 pagina’s)

Nr. 329 Otterlo,
Huwelijkscommissarissen 1796-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (19 pagina’s)

Nr. 330 Bennekom,
Huwelijkscommissarissen 1798-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (23 pagina’s)

Huwelijkscommissarissen zijn stadsfunctionarissen die een burgerlijk huwelijk kunnen voltrekken. Vanaf 1796 diende in ieder geval de ondertrouw geregistreerd te worden op het stadhuis. Deze registratie werd uitgevoerd door de huwelijkscommissarissen. De transcriptie van deze registers is nu uitgevoerd.
Het verdere huwelijk kon voltrokken worden door de pastoor, de dominee, de rabbijn of weer op het stadhuis. Met de invoering van de burgerlijke stand moesten zowel de ondertrouw als het huwelijk plaatsvinden voor de burgerlijke overheid. Het kerkelijk huwelijk maakte geen deel meer uit van het wettelijk huwelijk.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, oktober 2015
Frits Smit